Statens Kunstfond

Dansk litteratur i udlandet

Tilskud til litterære arrangementer og markedsføring af dansk litteratur i udlandet. Puljen kan søges af udenlandske forlag, repræsentationer i udlandet, kulturinstitutioner og andre, der ønsker at promovere og udbrede kendskabet til dansk litteratur uden for Danmark.

Område:

Frister:

* Note: Puljen er lukket for i år da midlerne er opbrugt. Der vil være mulighed for at søge midler igen i begyndelsen af 2019.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af arrangører af litterære arrangementer i udlandet, udenlandske forlag, repræsentationer i udlandet, kulturinstitutioner mfl. Udenlandske residencies kan desuden søge om at få dækket dele af danske forfatteres ophold.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

NB. Rejse for forfattere i forbindelse med readings eller signering af bøger skal søges i puljen for Litteratur- og Personudvekslingen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen og udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Udvalget yder derfor støtte til projekter, der har betydning for udbredelse af kendskabet til dansk litteratur i udlandet.

Eksempel på mål/aktiviteter: Arrangementer i udlandet, der har til formål at udbrede kendskabet til dansk litteratur, oplæsningsarrangementer, publikationer, litterære festivaler og lignende.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningerne vurderes på baggrund af det indsendte materiale og argumentationen for aktiviteterne.

Udvalget vil i vurderingen prioritere følgende:

  • Professionelle arrangører af litterære arrangementer
  • Arrangementer, hvor værket er oversat og tilgængeligt på markedet prioriteres, men er ikke et krav
  • En vurdering af forfatterskabets væsentlighed for et udenlandsk publikum
  • En samlet vurdering af projektets væsentlighed i forhold til dansk litteraturs udbredelse i udlandet, hvor der tages hensyn til såvel projektets kvalitet og rækkeevne
  • Alternative og nytænkende ideer
  • Projekter med klare overvejelser om målgruppe
  • Projekter, der er langt i deres forberedelse og altså har afsøgt mulighed for aftaler med deltagerne

Vurderingen vil også indeholde et skøn af, hvilke projekter der har størst betydning for udbredelse af kendskabet til dansk litteratur i udlandet og hvilke arrangementer, der sikrer en spredning af støtten. Der kan ikke søges om støtte til almindelige oplæsningsarrangementer i udlandet, se i stedet Litteratur- og personudvekslingspuljen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ved udfyldelse og indsendelse af ansøgningsformularen skal følgende vedhæftes, for at ansøgningen opfylder kriterierne for behandling:

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Økonomi

Arrangører kan søge om delvis støtte til dækning af aktiviteter i forbindelse med litterære arrangementer og markedsføring af en eller flere danske bøger i udlandet.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest mulige til gode.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort samlet på www.kunst.dk under Hvem har fået tilskud.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Kontakt

Marie Husted Dam
+45 33 95 42 00
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)