Kulturministeriet

Landsdækkende almennyttige organisationer

Driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.

Område:

Frister:

* Note: Ansøgningsskemaet er tilgængeligt fra 1. juni. Ansøgningsfristen er den 3. juli kl. 23.59.

Hvem kan søge?

Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, der opfylder: krav til organisationens formål, formelle krav til organisationsform og krav til at have udført arbejde inden for de seneste to år.

Læs om du er berettiget til at søge, inden du læser videre

Hvem kan ikke søge

Hvis organisationen har mulighed for at opnå tilskud til drift fra andre udlodningspuljer, kan der ikke ydes tilskud fra denne pulje.

Eksempelvis fra Socialstyrelsen LOTFRI pulje.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer ansøgningerne, og om ansøger lever op til krav for at søge. Tilskuddene beregnes, som vi har beskrevet det under ”økonomi”.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Som ansøger skal I udfylde ansøgningsskemaet, som I finder i bunden af siden.
I skemaet skal I afgive erklæring om straffefrihed, og at I opfylder bevillingsbetingelserne. I skriver under herfor med NemID ved indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Til ansøgningsskemaet skal der vedhæftes en række dokumenter. Der kan kun uploades en fil per vedhæftning. Hvor der er skabeloner til dokumenterne, skal disse anvendes:

 • Beløbsskema og revisors erklæring (Excel)
 • Godkendte og underskrevne regnskaber
  • For nye ansøgere: regnskaber for de seneste to år, eller
  • For tilbagevendende ansøgere for det seneste år
  • Husk, at det skal være den underskrevede revision, der indsendes

 • Årsberetning

  • Der skal indsendes den seneste årsberetning, eller referat fra den seneste generalforsamling
  • Ellers kan der indsendes en kortfattet beretning, hvor I redegør for organisationens virksomhed

 • Vedtægter

  • Lovlige, godkendte og underskrevne

Organisationen skal endvidere indsende dokumentation for mindst en ud af tre mulige betingelser:
Enten: Markere i ansøgningsskemaet, at organisationen er godkendt efter ligningslovens § 8A til at modtage gaver. Slots- og Kulturstyrelsen tjekker dette.

Er organisationen godkendt, men endnu ikke kommet på SKATs offentligt tilgængelige lister, vil I blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Eller: Dokumentation for landsindsamling i de seneste to afsluttende regnskabsår i form af:

 • Anerkendelsesskrivelse fra indsamlingsnævnet i perioden 2016 og 2017.

       Der er to undtagelser

1. Ved løbende godkendelse fra Indsamlingsnævnet:

 • Skal I være godkendt efter ligningslovens § 8A hos SKAT
 • Er I det, behøver I ikke opfylde kriterier om indsamling

2. Ved indsamlingsaktiviteter der ikke kræver godkendelse af Indsamlingsnævnet:

 • Skal I indsende en kort redegørelse for indsamlingens omfang bilagt promotionsmateriale og lignende.

Læs mere på indsamlingsnævnets hjemmeside

Eller: Dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i tre regioner i de to senest afsluttede kalenderår.
Det er: Aktiviteter, som følger organisationens hovedformål, eller udgør en væsentlig del af organisationens aktiviteter. Organisationen skal yde en konkret indsats mindst 3 forskellige steder i landet. Det må ikke have profit for øje. Der må dog gerne være en indtægt, hvis denne er nødvendig for aktivitetens gennemførelse (fx deltagerbetaling).

Eksempler: En stand på en messe eller byens torv, et foredrag på en skole, deltagelse og/eller afholdelse af arrangementer for offentligheden mv.
Dokumentationen skal rumme tydelig anførelse af aktivitet, tid og sted, samt at aktiviteten er gennemført.

Det kan for eksempel være:

 • Programmer med tydelig angivelse af aktiviteternes indhold
 • Kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter
 • Mail med tak for et godt arrangement mv.

Økonomi

Puljen fordeles en gang om året via en todeling af puljen til de organisationer, der opfylder kriterierne:

33 % fordeles efter organisationernes størrelse baseret på omsætningen,

67 % fordeles efter egenfinansiering (privat indsamlede midler)

Ved beregning af tilskuddet tages der højde for:

 • Puljens størrelse
 • Antallet af organisationer
 • Størrelsen på organisationernes omsætning
 • Størrelsen på organisationernes egenfinansiering
 • Maksimum beløbet til tildeling
 • Minimumsprocenten for de mindre organisationer.

Hvis du vil vide mere om beregningsmetoden klik her.

Her kan du se, hvem der har modtaget tilskud før og hvor meget.

Hvornår får du svar?

I får svar på ansøgningen i begyndelsen af november. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når ansøgningen er modtaget hos os, får du en automatisk kvittering med et referencenummer. Har du fået kvitteringen, er ansøgningen gået igennem.

Derefter bliver ansøgningerne registreret i Slots- og Kulturstyrelsen. Når alt materiale - på alle ansøgninger - er kommet ind, behandler vi ansøgningerne for at se om alle bilag er med. Og først da beregner vi tilskudsbeløbet.

Lovgrundlag

Udlodningsloven

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af lov nr. 1532 af 19. december 2017 om lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Puljens bekendtgørelse

Fordelingen af puljen til landsdækkende almennyttige organisationer sker i medfør af bekendtgørelse nr. 1120 af 4. september 2013 om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål.

Den statslige fleksjobordning

Ordningen administreres af Statens Administration og hjemles i bekendtgørelse nr. 1375 af den 2. december 2013 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere.

Erklæringsbekendtgørelsen

I forbindelse med ansøgningsskemaet udfærdiger revisoren en erklæring i henhold til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (BEK nr. 1468 af 12. december 2017).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 • Anvende tilskuddet til driftsudgifter i tilskudsåret – altså bagudrettet.
 • Følge vilkårene i tilsagnsbrevet.
 • Aflægge regnskab efter reglerne i Driftstilskudsloven.

 • Modtag besked fra Statens Administration angående den statslige fleksjobordning

Særligt forhold ved modtagelse af driftstilskud

Organisationen er omfattet af den statslige fleksjobordning, hvis I modtager et driftstilskud fra udlodningsmidlerne (særskilt lovgivning).

Det betyder ganske kort, at I kan blive opkrævet bidrag til ordningen, samt at I kan modtage refusion for 50 % af lønudgiften pr. ansat fleksjobber.

Læs mere om den statslige fleksjobordning.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der vurderer din ansøgning. Det sker i henhold til kriterierne i bekendtgørelsen for puljen (se under afsnittet Lovgrundlag), vejledningen på denne side og undersider samt bekendtgørelsen om den statslige fleksjobordning.

Tidligere modtagere fra puljen

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Lene Iversen
33745019
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)