Statens Kunstfond

Koncertvirksomhed

Område:

Frister:

* Note: Denne vejledning er gældende for 2017. Et nyt projektstøtteudvalg for musik tiltræder pr. 1. januar 2018. Denne vejledning vil derfor blive revideret i foråret 2018.

Hvem kan søge?

Musikforeninger, koncertforeninger og andre koncertarrangører.

Følgende kan ikke søge

Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med ordningen er at sikre udbuddet af koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed og fornyelse inden for alle musikalske genrer. 

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til afholdelse af koncerter.

Det er en forudsætning:

 • at der afholdes mindst 4 koncerter
 • at koncertaktiviteterne har offentlig adgang, og at der tages entré
 • at koncertarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere

Eksempler på mål/aktiviteter: Antal koncerter i 2018.

Udvalget kan i særlige tilfælde give dispensation fra entré-krav. Det forudsætter, at udvalget vurderer, at ansøgningen i særlig grad udmærker sig i forhold til ordningens formål og vurderingskriterier, og at der foreligger omstændigheder, hvor entré er hindrende for opfyldelse af formålet.

Der gives ikke tilskud til:

 • koncerter der gentages inden for ét tilskudsår
 • konkurrencer, shows, awards, jubilæer, fødselsdage og arrangementer med præmieuddelinger
 • et ensembles turnévirksomhed (søg i stedet for i puljen til orkestre, bands, kor og ensembler)
 • rytmiske spillesteder, der modtager driftsstøtte eller vil søge honorarstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik
 • musikfestivaler
 • kirkers egne arrangementer
 • bibliotekers egne arrangementer

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

•              formidling og udtryk
•              originalitet og nyskabelse
•              vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

•     antallet af koncerter der forventes afholdt i tilskudsåret
•     at koncertvirksomheden har en klar og ambitiøs kunstnerisk profil
•     at koncerterne markedsføres effektivt og målrettet, også i forhold til nye publikumsgrupper
•     at koncertvirksomheden gennemføres med en rimelig egenindtægt
•     at der er lokal medfinansiering (kommunalt tilskud og/eller privat sponsorat)

Udvalget har desuden opmærksomhed på projekter med forskellige aspekter af diversitet inden for fx køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold.

Derudover kan udvalget lægge vægt på:

•     at flere af koncerterne er fornyende med hensyn til form, repertoire eller musikere
•     geografisk og genremæssig mangfoldighed i det samlede udbud på området

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Obligatorisk bilag

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.
Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar på din ansøgning medio november. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af din ansøgning. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

 

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Kontakt

Connie Nielsen
33 74 45 41
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)