Statens Kunstfond

Forfattercentrum

Du kan søge forfattercentrumpuljen, hvis du arrangerer enkeltstående arrangementer med forfattere eller oversættere. Støtten gives til forfatterens eller oversætterens honorar.

Område:

Frister:

* Note: Puljen er under revision og kan ikke søges nu. Ny puljebeskrivelse samt ansøgningsskema vil være klar i januar 2019

Hvem kan søge?

Du kan søge forfattercentrumpuljen som både privatperson eller som institution, hvis du er arrangør af et arrangement, hvor en forfatter eller oversætter præsenterer sit værk.

Du kan søge om støtte til 2 arrangementer pr. ansøgningsfrist.

Du kan dog søge om støtte til 3 arrangementer pr. ansøgningsfrist, hvis du afholder arrangementer i et af Danmarks yderområder eller i Region Nordjylland. Bestemmelsen af, hvad der gælder som et yderområde, følger Erhvervsstyrelsens definitioner.

Hvis arrangementet afholdes uden for ovennævnte frister, vil din ansøgning få et afslag. Din ansøgning får også afslag, hvis vi ikke har modtaget den inden for ansøgningsfristen.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på fondens hjemmeside: www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med forfattercentrum er at sikre forfatterarrangementer af dansk litteratur i hele landet. Statens Kunstfond ser det som et ansvar at styrke kulturelle arrangementer i landets yderområder. Derfor prioriterer fonden, at yderområder og region Nordjylland kan opnå støtte til flere arrangementer end resten af landet.

Eksempel på mål/aktivitet: Forfatterarrangement hvor forfatter/oversætter/illustrator præsenterer eget værk.

Sådan vurderes din ansøgning

Forudsætningerne for tilskud er:

 • at forfatteren/oversætteren er bosiddende i Danmark
 • at forfatteren/oversætteren har udgivet 2 værker som eneforfatter/-oversætter eller er debuteret inden for de sidste 12 måneder
 • at forfatterens/oversætterens værker er udgivet på et forlag, som de er økonomisk og redaktionelt uafhængige af
 • at arrangøren betaler forfatternes rejse- og opholdsudgifter
 • at arrangementet annonceres enten ved annoncering i dagblad, opslag på sociale medier, opslag lokalt eller andet  og er offentligt tilgængeligt, samt at Statens Kunstfond krediteres, når arrangementet bliver offentliggjort
 • Hvis vi modtager flere ansøgninger til fristen, end vi kan honorere, så vil vi prioritere efter geografi. Vi vil derfor prioritere regioner uden for Region Hovedstaden, og inden for Region Hovedstaden vil private arrangører blive prioriteret. Desuden vil vi prioritere de ansøgere, der har fået færrest tilskud fra 2013 og frem til i dag.

Du kan ikke få støtte til:

 • arrangementer med flere end tre deltagende forfattere. Du kan søge støtte til arrangementer med flere deltagere i puljen De generelle midler
 • arrangementer, der indgår i den daglige drift af skole, højskole eller aftenskole
 • forfatterarrangementer af mere permanent karakter. Du kan søge støtte til forfatterarrangementer af mere permanent karakter i puljen De generelle midler
 • arrangementer med forfattere af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger samt selvhjælpsbøger og kataloger
 • mere end ét arrangement med samme forfatter pr. år
 • arrangørens præsentation af egne værker

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal benytte ansøgningsformularen her på siden. I denne skal du blandt andet oplyse

 • hvilken forfatter/oversætter, der søges til
 • hvor og hvornår arrangementet finder sted
 • forfatterens/oversætterens seneste to værker
 • samt hvad forfatteren/oversætteren vil præsentere.

Alle relevante felter skal udfyldes i ansøgningsskemaet. Ansøgninger vil blive behandlet på det foreliggende grundlag. Du er selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt.

Vi tjekker ikke forfatter/oversætters værker ud over dem som nævnes i ansøgningen. Du er derfor ansvarlig for, at de nævnte værker er udkommet på et forlag, som forfatteren/oversætteren er økonomisk og redaktionelt uafhængig af.

Økonomi

Arrangementer med én forfatter/oversætter støttes med 5.000 kr. Ved arrangementer med 2-3 forfattere/oversættere gives der 4.000 kr. i støtte pr. forfatter/oversætter.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar på din ansøgning senest 3 uger efter ansøgningsfristen og få tilsendt enten et tilsagns- eller afslagsbrev. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Udbetaling af tilsagn sker til arrangørens NemKonto. 

Alle modtagere af tilskud skal afrapportere for tilskuddet, når aktiviteten er afsluttet. Dette sker ved at udfylde et elektronisk afrapporteringsskema på kunst.dk under "når du har modtaget tilskud". Du skal bruge Nem-ID for at logge ind.

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur vurderer ansøgningen på baggrund af ovenstående kriterier.

Kontakt

Jannie Nielsen
+45 33 73 33 41
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)