Statens Kunstfond

Can Lis – Residency-ophold på Mallorca for arkitekter m.fl.

Støtte til residency-ophold i Can Lis på Mallorca for danske og udenlandske arkitekter m.fl.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

Alle, der beskæftiger sig med arkitektoniske problemstillinger i forskningssammenhæng, kan søge. Det gælder også kunstnere, der i bredere forstand arbejder med det arkitektoniske, som fx billedkunstnere, kunsthåndværkere og designere. Der gives ikke ophold til studerende.

Der lægges vægt på at imødekomme ansøgninger, der repræsenterer de to arkitektuddannelser i Danmark samt civilingeniører fra Aalborg Universitet (arkitektur- og designlinjen). Mindst en af de udbudte perioder forbeholdes så vidt muligt en international kandidat med hoveddelen af sit virke uden for Danmark, der kunne have særlig tilknytning til området eller Utzon.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker i samarbejde med Utzon Fonden at give mulighed for residency-ophold i Can Lis, Jørn Utzons hus på Mallorca, for arkitekter og andre, som arbejder med eller interesserer sig for Utzons arkitektur og virke.

Huset er et asketisk og konsekvent bygningsværk, der med sin beliggenhed, materialevalg og helt unikke indretning i et karakteristisk arkitektonisk udtryk er et ideelt sted til at fordybe sig i en arbejdsintensiv periode.

Huset har to modem bredbånd til internetopkobling, men ikke pc, tv eller dvd-afspiller. Vi gør opmærksom på, at huset ikke er tolerant over for f.eks. maling. Hvis du ønsker at anvende remedier, som kan sætte varige spor, bedes du gøre opmærksom på det i ansøgningen, og det kræver en særlig aftale, inden opholdet påbegyndes.

Huset rummer kun et par mindre soveværelser og er generelt beskedent indrettet. Det er placeret på en klippe uden nærmere afskærmning. Vi anbefaler, at du tilrettelægger sit ophold således, at du er der alene eller med en partner. Det kan ikke anbefales at tage mindreårige børn med.

Ved fristen 8. februar er der mulighed for at søge residency-ophold i følgende perioder i 2018:

20/10-16/11

17/11-14/12

Læs mere om Can lis på www.canlis.dk.

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at opholdet vil fremme forskningen eller formidlingen af Jørn Utzons virke enten direkte eller i bredere betydning. Efter endt ophold skal du aflevere en kort afrapportering, som redegør for opholdets resultater.

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur vil ikke tildele ophold af kortere varighed end de nævnte perioder.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for opholdet.

I ansøgningsskemaet skal følgende filer vedhæftes:

  • CV - maks. 2 A4 sider (fil format word eller pdf)
  • Uddybende beskrivelse af formålet med opholdet - maks. fem A4-sider (fil format word eller pdf)
  • Kunstnerisk dokumentation maks. 5 sider (fx billedfiler, fil format jpg eller pdf)
  • Grænsen for vedhæftede filer er maks. 15 MB

Ansøgningsfristen er kl. 23.59.

Økonomi

Can Lis stilles vederlagsfrit til rådighed i den tildelte periode, og der vil blive tildelt et rejselegat på 5.500 kr. månedligt fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg i tilknytning til opholdet. Øvrige udgifter skal du selv stå for. Det er ikke muligt at søge yderligere støtte i Statens Kunstfond.

Er I flere personer, der vil søge om ophold sammen, skal hvert medlem af gruppen indsende en elektronisk ansøgning, hvor der henvises til de øvrige ansøgere. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Hvis der kun indsendes én ansøgning, så udbetales alle midler til den person, der står anført som ansøger jf. afsnit om udbetaling.

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen fra SKAT her.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.
Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger fra ansøgningsfristen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur foretager en vurdering af den enkelte ansøgning. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2014-2017 følgende sammensætning:

Landskabsarkitekt Ellen Braae (formand)
Arkitekt Boris Broman Jensen
Arkitekt Jens Thomas Arnfred
Arkitekt Kathrin Susanna Gimmel
Arkitekt Mads Bjørn Hansen

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Bo Kolbye
33 74 55 42
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)