Statens Kunstfond

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Puljen kan søges af førskoleinstitutioner, skoler og gymnasier samt seminarieuddannelser. Kunstfonden støtter arrangementer med én forfatter/illustrator med 2.500 kr. og arrangementer med op til 3 forfattere/illustratorer med 2.000 kr. per forfatter/illustrator, forudsat at skolen/institutionen bidrager til honoraret med minimum samme beløb.

Område:

Frister:

* Note: Puljen er under revision og kan ikke søges nu. Ny puljebeskrivelse samt ansøgningsskema vil være klar i januar 2019

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af førskoleinstitutioner, skoler og gymnasier samt seminarieuddannelser med målrettet uddannelse af lærere og pædagoger, der beskæftiger sig med børn og unge.

Du kan søger om støtte til op til tre arrangementer med samme forfatter og/eller illustrator.

Arrangementerne, der søges tilskud til, må ikke være afviklet, inden eller på datoen for ansøgningsfristen.

Projektstøtteudvalget ønsker at sikre spredning i støtten og vil derfor prioritere regioner uden for Region Hovedstaden.

Kunstfonden støtter arrangementer med én forfatter/illustrator med 2.500 kr. og arrangementer med op til 3 forfattere/illustratorer med 2.000 kr. per forfatter/illustrator, forudsat at skolen/institutionen bidrager til honoraret med  minimum samme beløb.

Det er kun arrangøren, der kan søge, andre kan ikke søge på vegne af arrangøren.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk                                     

Der kan ikke ydes støtte til:

  • arrangementer med flere end tre deltagende forfattere eller illustratorer. Støtte til arrangementer med over 3 deltagere kan søges under De generelle midler
  • arrangører af egentlige oplæsningsprogrammer af mere permanent karakter og arrangører af festivaler. Søg i stedet de  De generelle midler
  • arrangementer med forfattere af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger
  • foredragsarrangementer, der ikke tager afsæt i et værk. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteratur og adgangen her til i Danmark ved at sikre oplæsninger af dansk litteratur i hele landet. Formålet med ordningen er at sikre, at børn og unge i hele landet har mulighed for at møde forfattere eller illustratorer som en naturlig del af deres møde med litteraturen. Initiativet skal fremme dansk kvalitetslitteratur rettet mod børn og unge. 

Eksempel på mål/aktivitet: Oplæsningsarrangement hvor forfatter/illustrator præsenterer eget værk for børn og unge arrangeret af førskoleinstitution, skole eller gymnasium.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningen vurderes ud fra forfatteren/illustratorens CV. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af arrangementet.

Forudsætningerne for honorarstøtte er:

  • at der er tale om danske forfattere eller illustratorer med mindst to værker som eneforfatter/eneillustrator udgivet på et forlag, der er økonomisk og redaktionelt uafhængigt af forfatteren
  • at arrangøren ikke selv læser op ved forfatterarrangementet
  • at ansøgende arrangør bidrager med rejse- og opholdsudgifter til de deltagende forfatter

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal benytte ansøgningsformularen her på siden. I denne oplyses blandt andet hvilken forfatter og/eller illustrator, der søges til, hvor og hvornår arrangementet finder sted, forfatterens/illustratorens seneste to værker, samt hvad forfatteren/illustratoren vil præsentere.

Ansøger er selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt.

Økonomi

Arrangementer med én forfatter eller illustrator støttes med 2.500 kr. Ved arrangementer med flere forfattere eller illustratorer kan der ydes 2.000 kr. Fra 2015 er det blevet indført som en betingelse for at få tilsagn fra puljen, at der sker en samfinansiering med den ansøgende skole/institution.

Hvornår får du svar?

Såfremt alle kriterier er opfyldt, du vil få tilsendt et tilsagnsbrev senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Pengene vil herefter blive udbetalt til ansøgende arrangørs NemKonto.

Afslag udsendes ligeledes senest 12 uger efter ansøgningsfrist.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Alle modtagere af tilskud skal udfylde et elektronisk afrapporteringsskema på kunst.dk "når du har modtaget tilskud". Du skal bruge Nem-ID for at logge ind.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgningen på baggrund af overstående kriterier, som er fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Kontakt

Jannie Nielsen
+45 33 73 33 41
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)