Slots- og Kulturstyrelsen

Biblioteksafgift for bøger – Dokumentation for bidrag til antologier mv.

Du skal dokumentere dit bidrag, hvis du har bidraget til en bog med flere end 3 bidragydere, hvis du ikke er nævnt som bidragyder i Nationalbiografien, eller hvis du er illustrator på en oversættelse. Du skal også indsende dokumentation for e-bøger, selvom en trykt udgave allerede er opført på din titelliste.

Område:

Frister:

Hvem kan søge?

 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, der har bidraget til en bog med mere end 3 bidragydere.
 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, som ikke er nævnt i Nationalbibliografiens registrering af bogen. (Dette gælder ikke for bidragydere til sangbøger og leksika).
 • Illustratorer, der har illustreret til en oversættelse
 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, der ønsker, at registreringen i primære og sekundære bidragydere i Nationalbibliografien fraviges.

Hvem kan ikke søge?

 • Forfattere til fremmedsprogede værker.
 • Forfattere til bøger, hvor mere end halvdelen er fremmedsproget tekst.
 • Forfattere til bøger, hvor mere end halvdelen er oversat fra fremmedsprog.
 • Bidragydere til sangbøger og leksika, hvor bidragyderne ikke er nævnt i Nationalbibliografien.
 • Andre bidragydere (f.eks. redaktører el. faglig/sproglige bearbejder).
 • Illustratorer, der kun har illustreret bogens omslag, eller som kun har leveret mindre illustrerede bidrag til bogen.
 • Bidragydere til aviser og tidsskrifter.
 • Forfattere mfl. til bidrag, der fylder mindre end 5 procent af bogens samlede sidetal (dette gælder ikke for antologier).
 • Bidragydere til dvd.

Hvad er formålet med ordningen?

Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning til dansk sprog og kultur med en årlig bevilling på finansloven, der har til formål at støtte forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis bøger benyttes på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Sådan beregnes biblioteksafgiften

Folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiske læringscentre indberetter ved årets udgang deres bestand af bøger eller lydbøger. Det sammenholdt med Nationalbibliografiens registreringer af titlernes genre og sidetal mv. ligger til grund for din titelliste og opgørelse af biblioteksafgift det efterfølgende år.

Læs mere her om, hvordan fysisk biblioteksafgift beregnes.
Her kan du læse om, hvordan e-bøger beregnes.

Der kræves dokumentation for bidrag i tilfælde af nedenstående:

 • For bidragydere, der ikke er nævnt i Nationalbibliografien (undtagen bidragydere til sangbøger og leksika).
 • For bøger med flere end tre bidragydere. Her indeholder Nationalbibliografien kun det først nævnte navn i bogen.
 • For antologier og andre samlingsværker (f.eks. digt- og novellesamlinger) af flere forfattere. Her nævner Nationalbibliografien måske redaktøren (som ikke kan søge om biblioteksafgift), men ikke de forfattere, illustratorer og evt. oversættere, hvis bidrag indgår i samlingsværket.
 • For årbøger. Her indeholder Nationalbibliografien normalt ingen af bidragyderne. Læs mere om Nationalbibliografien her. Se hvordan din bog er registreret i Nationalbibliografien på www.bibliotek.dk.

Der skal også indsendes dokumentation i disse tilfælde:

 • For bidrag til nye udgaver af bøger og lydbøger, du tidligere har indsendt dokumentation for.
 • For omslagsillustrationer. Hvis du udover at have lavet illustrationer til en bog også har lavet omslagsillustrationen til samme bog og ønsker, at denne skal medregnes i det samlede antal illustrationer.
 • For illustrationer til danske udgaver af oversatte bøger. Har du udført illustrationer specielt hertil, kan du blive berettiget til afgift, hvis du indsender dokumentation i form af skriftlig bekræftelse fra forlaget sammen med oplysning om, hvor mange illustrationer, du har i bogen.
 • For fravigelse/ændring i Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere. Der skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke særlige forhold, der kan begrunde en sådan afvigelse. Herunder – hvis muligt – en erklæring fra den berørte bidragyder, der godkender ændringen.
 • For fravigelse/ændring i fordelingen af afgift mellem flere oversættere på en bog. Der skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. Herunder – hvis muligt – en erklæring fra den berørte bidragyder, der godkender ændringen.
 • For bidrag til e-bøger, selvom en trykt udgave allerede er opført på din titelliste.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal sende titelblad, kolofon, og hvis der tale om bidrag til antologier, en komplet indholdsfortegnelse, og om nødvendigt en fyldig redegørelse for dit bidrags art og omfang.

Er du illustrator, skal du oplyse antallet af illustrationer i bogen (inklusive forside). 

Du skal sende dokumentation via vores elektroniske skema til dokumentation senest d. 31. december 2018, hvis bogen skal kunne give ret til afgift det følgende år i 2019. Du finder skemaet her på siden. Skemaet åbner ved udbetalingen af biblioteksafgift d. 13. april 2018.

Økonomi

Folketinget bevilgede 176.874.599 kr. til biblioteksafgift i 2017.

Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb var 2.172 kr. i 2017.
Ny lov i 2018 er vedtaget, hvor minimumsgrænsen i 2018 bliver sænket til 1.250 kr. + satsregulering.

Hvornår får du svar?

Vi behandler din dokumentation modtaget senest 1. december 2017 i de første måneder af udbetalingsåret 2018. Hvis din dokumentation godkendes, vil titlen fremgå af din titelliste d. 13. april 2018. Du vil høre fra os, hvis din titel ikke berettiger til at indgå i beregningen af biblioteksafgift i 2018.
Vi behandler din dokumentation modtaget senest 31. december 2018 til beregningen af biblioteksafgift i 2019.

Lovgrundlag

Du finder regelgrundlaget i Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift og senere ændringer i Lov nr 676 af 8. juni 2017 og Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017 om biblioteksafgift.

Kontakt

Tove Marie Rosendal
+45 33 73 33 14
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)