Statens Kunstfond

Komponistaftaler

Komponistaftaler af kortere eller længere varighed. Det kan være: Bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik. Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.

Område:

Frister:

* Note: Ansøgningsfristen er kl. 23.59

Hvem kan søge?

Aktører, der ønsker at bestille musik hos skabende danske kunstnere inden for alle former for musik til:

Komponistaftaler af kortere og længere varighed

Det kan fx være danske eller udenlandske orkestre, ensembler, koncertarrangører, museer, festivaler, foreninger, musikere, projekter eller institutioner, der ønsker at være værter for en koncert, event, udgivelse, i et residency eller en anden form for forpligtende aftale for et enkelt værk eller kortere eller længerevarende aftaler.

Bestilleren eller værten skal have truffet aftale med den skabende kunstner, som udover at have accepteret opgaven og bestillingen også skal have beskrevet den overordnede kunstneriske idé.

Udvalget opfordrer bestillere og værter til at medfinansiere komponistens honorar. Større institutioner, herunder statslige, skal medfinansiere komponistens honorar.

Hvis ansøgningen imødekommes udbetales tilskuddet direkte til komponisten.

Udenlandske bestillere kan også søge. Se engelsk ansøgningsskema.

Studerende på musikkonservatorierne på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge om komponistaftaler.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

At stimulere aktører til at bestille nyskrevet musik af danske komponister, så en mangfoldighed af udtryk og musikoplevelser kommer mange mennesker til gode. 

Dette sker ved at yde tilskud til komponisternes honorarer som forskellige aktører bestiller hos komponisterne.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

Legatudvalget for Musik arbejder med og lægger i sin vurdering særlig vægt på

  • musik, der er selvstændig, personlig og original i sit udtryk
  • musik, der er ambitiøs i sin beherskelse af musikalske virkemidler
  • musik, der afsøger nye udtryksmuligheder
  • musik, der er overraskende eller lovende

Udvalget lægger desuden vægt på kunstnerisk virksomhed der

  • argumenterer for og italesætter sin kunstnerisk-kompositoriske kvalitet
  • indtænker sig aktivt i sit musikfællesskab, forholder sig til publikum og samfundet i det hele taget

Udvalget lægger desuden vægt på, at der i komponistaftalen indgår professionel formidling, dokumentation og PR.

Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget komponisten i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond.

Da udvalgets midler er begrænset, kan det ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget (inkl. MP3 eller M4a-filer) må højst fylde 20 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende skal vedhæftes ansøgningen:

Ansøgninger uden mp3-filer behandles ikke

Bilag 1
Til den elektroniske ansøgningsformular skal du vedhæfte et obligatorisk bilag, der indeholder:
- Beskrivelse af bestillingsværket eller komponistaftalen
- CV for komponisten
- Relevante links til lyd- eller video-eksempel af komponisten
- For scenekunstforestillinger indsendes samlet budget for hele forestillingen
- Budgetskemaet udfyldes for længerevarende komponistaftaler, herunder angivelse af komponisthonorar, musikerhonorarer, produktionsudgifter mv. samt værtens økonomiske bidrag

Skabelon til obligatorisk bilag (SKAL VEDHÆFTES ANSØGNINGEN)

Bilag 2
En mp3-fil med musikværk/lydeksempel af komponisten af nyere dato

Bilag 3
Eventuelt partitur eller nodeeksempel af nyere dato i pdf-format på max 25 sider.
 
Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tilskudsmodtagere. Se listen over tidligere tilskudsmodtagere her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der vurderer din ansøgning, læs mere om udvalget her.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Bendt Viinholt Nielsen (bestillingsværker)
33 74 45 23
Bodil Høgh (længerevarende komponistaftaler)
40 81 27 66
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)