Statens Kunstfond

Arbejdslegater – musik

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere/komponister tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik.

Område:

Frister:

* Note: Ansøgningsfristen er kl 23.59 den 15. februar

Hvem kan søge?

Komponister, sangskrivere og lydkunstnere inden for alle genrer.

Støtten retter sig primært mod enkeltpersoner. Hvis flere personer vil søge om et fælles legat, skal hvert medlem af gruppen indsende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Af ansøgningsteksten og musikeksemplerne skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad. Hvis du co-writer, skal der blandt musikeksemplerne være eksempler på eget materiale.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.

Studerende på musikkonservatorierne på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge arbejdslegater.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds overordnede kriterium for tildeling af arbejdslegater er det kunstneriske talent og den kunstneriske produktion.

Udvalget arbejder med et kunstnerisk kvalitetsbegreb i konstant bevægelse, hvor kvalitet også defineres i forhold til den sammenhæng, den indgår i.

Legatudvalget for Musik  lægger i sin vurdering af kunstnerisk kvalitet særlig vægt på

  • musik, der er selvstændig, personlig og original i sit udtryk
  • musik, der er ambitiøs i sin beherskelse af musikalske virkemidler
  • musik, der afsøger nye udtryksmuligheder
  • musik, der er overraskende eller lovende

Udvalget lægger desuden vægt på kunstnerisk virksomhed der

  • argumenterer for og italesætter sin kunstnerisk-kompositoriske kvalitet
  • indtænker sig aktivt i sit musikfællesskab, forholder sig til publikum og samfundet i det hele taget

Statens Kunstfond kan ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, men må prioritere i det samlede felt af ansøgninger.

Udvalget kan vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang.

Du skal indsende en motiveret kortfattet ansøgningstekst i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Alle bilag må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende skal vedhæftes ansøgningen:

Bilag 1: Obligatorisk bilag
Til den elektroniske ansøgningsformular skal du vedhæfte et obligatorisk bilag, der indeholder:
- Motiveret kortfattet ansøgningstekst (max 1 side) med oplysninger om de seneste års kunstneriske virke samt en kort beskrivelse af musikalske idéer eller arbejdsopgaver, du søger til.
- CV (max 1 side)
- Kunstnerisk dokumentation: Skriv en prioriteret oversigt over max 3 musikværker/lydeksempler af nyere dato, herunder gerne 1 skitse. Angiv titel, årstal og komponist for hvert eksempel. Musikværk/lydeksempel 1 skal være prioritet 1 og indsendes som mp3-fil sammen med øvrige max 2 mp3-filer som bilag 2 (se nedenfor). Herudover kan du anføre max 2 links til fx hjemmeside eller Youtube. Links skal gå direkte til den side, hvor oplysningerne findes. Giv hvert link en overskrift.

Skabelon til obligatorisk bilag 1 (SKAL VEDHÆFTES ANSØGNINGEN)

Bilag 2:
Mp3-filer med musikværker, max 3 og den 1. mp3-fil skal være 1. prioritet.

Bilag 3:
Eventuelt partitur eller nodeeksempel af nyere dato i pdf-format på max 10-15 sider.

Ansøgninger uden mp3-filer behandles ikke.
Du er selv ansvarlig for at vedhæfte de rigtige mp3-filer.

Du er selv ansvarlig for, at det elektroniske ansøgningsskema er udfyldt korrekt.
Du er selv ansvarlig for, at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Økonomi

Du skal ikke ansøge om et bestemt beløb.

Hvis Legatudvalget for Musik imødekommer ansøgningen, fastlægger udvalget beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om treårigt arbejdsstipendium.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tildelinger. Find listen over tildelinger her.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse i starten af maj. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik, der vurderer din ansøgning, læs mere om udvalget her.

Kontakt

Bodil Høgh
40 81 27 66
Siden er sidst opdateret: 05.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)