Søg Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

22.02.2022
Det er nu muligt at søge midler til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden for områderne demokrati, digital transformation samt læring og dannelse. Ansøgningsfristen er 9. maj 2022.

Seks indsatsområder for Udviklingspuljen i 2022

Dette års udviklingspulje fokuserer igen i år på en række indsatsområder, der understøtter udviklingen inden for de treårige strategiske pejlemærker. Pejlemærkerne fokuserer på biblioteker og pædagogiske læringscentre som en kerneinstitution i demokratiet, en dynamo i den digitale transformation samt en kilde til læring og dannelse hele livet.

Årets indsatsområder og de treårige pejlemærker er udpeget af kulturministeren efter drøftelse med Kommunernes Landsforening på baggrund af oplæg fra Strategisk Biblioteksudvalg.

De seks indsatsområder under pejlemærkerne er:

  • Drivkraft i stærke og bæredygtige lokalsamfund
  • Fremme fri og lige adgang til viden
  • Udbygge data literacy og teknologiforståelse
  • Udvikle digitale services, platforme og formater
  • Litteraturen i nye former
  • Understøtte FN’s verdensmål

Ansøgningsfristen er den 9. maj klokken 14.00.

Egenfinansiering reduceret  

Som noget nyt i år er kravet om egenfinansiering reduceret til at udgøre minimum 25 procent af projektets udgifter. For at imødekomme mindre institutioner med gode projektideer er der fortsat ingen egenfinansiering for projekter under 100.000 kroner.

Tilskudsportalen – ny praksis for dig, der søger tilskud

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre skal søges igennem en ny tilskudsportal, hvor man skal benytte NemID medarbejdersignatur.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om man har brug for at bestille NemID medarbejdersignatur forud for ansøgningen, da det kan tage op til flere uger at få oprettet.

Med Tilskudsportalen bliver ansøgningsprocessen mere fleksibel. Portalen gør det blandt andet muligt at rette i sine indsendte ansøgninger helt frem til ansøgningsfristen.

Læs mere om Tilskudsportalen 

Fakta om Udviklingspuljen

Der er afsat 24,9 millioner kroner til Udviklingspuljen i 2022, hvoraf cirka 3 millioner kroner er målrettet bibliotekernes nettjenester.

Det er Strategisk Biblioteksudvalg, som består af medlemmer fra bibliotekssektoren, der indstiller strategiske pejlemærker og indsatsområder, samt beslutter, hvilke projekter der skal støttes.

De treårige pejlemærker for udviklingsmidlerne skal være med til at sikre kontinuitet fra år til år, når der udpeges nye indsatsområder som ramme om de årlige udviklingsmidler.

Slots- og Kulturstyrelsen afholder i år et digitalt informationsmøde for ansøgere til puljen. Dato og program for mødet annonceres inden længe.

Læs mere om Strategisk Biblioteksudvalg

Læs mere og søg Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Yderligere oplysninger:

Puljekoordinator Nina From Jensen, Slots- og Kulturstyrelsen: 33 95 42 00

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 22. februar 2022