Søg tilskud til oplysning og debat om EU

05.09.2022
Det er nu muligt at søge Europa-Nævnets pulje til aktiviteter og projekter, der oplyser danske borgere om det europæiske fællesskab (EU). Puljen kan søges af organisationer, virksomheder og privatpersoner og ansøgningsfristen er den 5. oktober 2022.

Planlægger du at lave et arrangement eller en kampagne, som oplyser danske borgere om EU? Så kan du søge tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C.

Der er afsat 4,4 millioner kroner i puljen i 2023. Puljen er afsat til enkeltstående projekter og aktiviteter, hvor formålet er at oplyse om det europæiske fællesskab (EU).

Hvad kan der søges tilskud til?

Puljen kan søges både af organisationer, institutioner, virksomheder og privatpersoner.

Midlerne uddeles til projekter, som udføres i 2023 og aktiviteterne skal fremme oplysning og debat i Danmark om EU, herunder udviklingen af deltagelsesdemokrati.

I sin vurdering af ansøgningerne lægger Europa-Nævnet blandt andet vægt på nye og ”skæve” formidlingsformer, at projekterne kommer rundt i hele landet, og at der er demografisk spredning, så oplysning om EU kan nå ud til så mange borgere som muligt, på tværs af blandt andet køn og alder.

Pulje C skal søges med NemID igennem Slots- og Kulturstyrelsens nye tilskudsportal. Hvis du søger på vegne af en virksomhed eller institution skal du derfor benytte medarbejdersignatur.

Ansøgningsfristen er onsdag den 5. oktober klokken 14.00.

Om Europa-Nævnet

Europa-Nævnets formål er at ruste danskere til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk støtte til oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

Europa-Nævnet sekretariatsbetjenes af Slots og Kulturstyren

Læs mere og søg Europa-Nævnets pulje til oplysning og debat om EU (Pulje C)

Læs mere om Europa-Nævnet og dets arbejde

Yderligere oplysninger:

Europa-Nævnets sekretariat, Tlf.: 33 73 33 93 eller europanaevnet@slks.dk.
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 15. december 2022