Søg støtte til oplysning og debat om EU

07.02.2023
Nu kan der søges tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C, som støtter oplysning til danske borgere om det europæiske fællesskab (EU). Der er deadline for ansøgninger den 7. marts.

Hvad kan der søges til?

Puljen er åben for ansøgninger, og er afsat til enkeltstående projekter og aktiviteter, hvor formålet er at oplyse om det europæiske fællesskab (EU).

Midlerne uddeles til projekter, som udføres i 2023 og aktiviteterne skal fremme oplysning og debat i Danmark om EU, herunder udviklingen af deltagelsesdemokrati.

I sin vurdering af ansøgningerne lægger Europa-Nævnet blandt andet vægt på nye og ”skæve” formidlingsformer, at projekterne kommer rundt i hele landet, og at der er demografisk spredning, så oplysning om EU kan nå ud til så mange borgere som muligt, på tværs af blandt andet køn og alder.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af organisationer, institutioner, virksomheder og privatpersoner.

Ansøgningsfristen er den 7. marts 2023 klokken 14.

Puljen skal søges via Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal. Den skal søges med NemID, og hvis du søger på vegne af en virksomhed eller organisation skal du benytte medarbejdersignatur.

Om Europa-Nævnet

Nævnets formål er at ruste danskere til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk støtte til oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

Europa-Nævnet sekretariatsbetjenes af Slots og Kulturstyren.

Læs mere og søg Europa-Nævnets pulje til oplysning og debat om EU

Læs mere om Europa-Nævnet og dets arbejde

Har du brug for flere informationer?

Europa-Nævnets sekretariat, Tlf.: 33 73 33 93 eller europanaevnet@remove-this.slks.dk.

Opdateret 07. februar 2023