Søg puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

30.05.2022
Det er snart muligt at søge puljen til landsdækkende almennyttige organisationer. Puljen åbnes for ansøgninger den 1. juni 2022. Puljen giver støtte til drift til almennyttige organisationer, og der er ansøgningsfrist den 1. juli 2022 kl. 14.00.

Ved denne ansøgningsrunde skal 2021 og 2020 benyttes som grundlag for ansøgningen for regnskaber, talgrundlag og landsindsamlinger. Dog kan indsamlingerne undtagelsesvist være for 2021 og 2019 i stedet. For aktivitetskriteriet anvendes udelukkende 2021.

Hvem kan søge puljen?

For at komme i betragtning til puljen skal man opfylde en række formelle kriterier, herunder at man tilhører en af de fire kategorier: Humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer.

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer er en driftspulje, som yder tilskud for cirka 53 millioner kroner om året til i alt knap 400 ansøgere. 

Læs nærmere om puljens kriterier

Når man skal søge puljen sker det gennem "Tilskudsportalen", og for at benytte portalen skal man logge på med medarbejdersignatur. 

Det er vigtigt, at man er i god tid, hvis man for eksempel skal have bestilt en medarbejdersignatur. På den måde kan man sikre, at man har adgang til at søge puljen inden fristen. 

Læs mere om tilskudsportalen og find hjælp til den

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark”

Yderligere oplysninger:

Kontorfunktionær Lene Iversen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 31. maj 2022