Søg om tilskud til folkeoplysningsprojekter nu

10.11.2021
Folkeoplysningspuljen på 2 millioner kroner er nu åben for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist den 8. december 2021.

Det er nu igen muligt for foreninger og organisationer at søge midler fra "Folkeoplysningspuljen til folkeoplysende projekter".

Ansøgere kan være eksempelvis aftenskoler, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller frivillige folkeoplysende foreninger som for eksempel idrætsforeninger, spejderorganisationer, politiske og religiøse ungdomsorganisationer. 

Det kan også være daghøjskoler, folkeuniversitetsafdelinger- og komitéer, der har tilbud, som styrker arbejdet med folkeoplysning og demokratisk dannelse eller landsdækkende organisationer for folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningspuljen støtter projekter, der har til formål at få deltagere og frivillige tilbage til folkeoplysningen efter næsten to år med coronarestriktioner. Derudover støtter puljen projekter, der har fokus på den demokratiske samtales muligheder i en digital tid.  

Ansøgningsfristen for at søge om midler fra puljen er onsdag den 8. december. 

Find ansøgningsskemaet og læs mere om "Folkeoplysningspuljen"  

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Louise Stensborg Jakobsen og konsulent Mukaddes Ugurlu, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00.  
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 10. november 2021