Søg om støtte til grønlandsksproget programproduktion

23.09.2022
Nu kan man søge om tilskud til grønlandsksproget programproduktion på lyd. Der er frist for ansøgninger den 21. oktober 2022.

Det er nu muligt at søge om projekttilskud fra puljen til grønlandsksproget programproduktion på lyd. 

Puljen har til formål at skabe et lydmæssigt samlingspunkt for grønlændere bosat i Danmark. Der ansøges om den samlede pulje på i alt på 7 mio. kr. til og med 2025.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023, 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.

Styrelsen har forlænget den tidligere udmeldte ansøgningsfrist, så fristen for ansøgning om tilskud nu er fredag den 21. oktober 2022 kl. 14.00.

Læs mere om Grønlandspuljen og søg tilskud 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens medieenhed: medi@remove-this.slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 08. november 2022