Søg om distributionstilskud fra Bladpuljen nu

20.12.2021
Det er nu muligt at søge om tilskud fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter i 2022.

Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder også foreningsblade. Tilskuddets formål er at bidrage til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet.

Puljens størrelse for 2022 er 20,9 millioner kroner.

Sådan søger man

For at opnå tilskud fra Bladpuljen i 2022 skal en ansøgning være sendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 3. februar 2022 kl. 14.00.

Ansøgninger til puljen indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som man kan finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Læs mere om Bladpuljen og find ansøgningsskema og vejledning

Yderligere oplysninger:

Sekretariatet for Bladpuljens Fordelingsudvalg: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 20. december 2021