Udbud - Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot

Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot. Foto: Simon Lautrop

Dette udbud omhandler totalrådgivning vedrørende restaurering af Marmorgalleriet på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Marmorgalleriet er direkte eksponeret for vejrligets nedbrydende påvirkninger, og bygværket er derfor præget af kraftig nedslidning hvorfor genopretning gennem en grundig restaureringsindsats af alle bygningsdele er nødvendig.

Vi håber, at I finder interesse i denne spændende opgave, og vi glæder os til at modtage Jeres ansøgning om prækvalifikation.

Spørgsmål og svar

I udbudsbetingelserne på side 16 (lige under punktopstillingen) skriver I, at ”en ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (fx en underrådgiver) skal i ansøgerens egen ESPD svare ”ja” del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD  for de pågældende enheder/virksomheder”. I jeres vejledning til udfyldelse af ESPD skriver I mere generelt, at totalrådgiver skal svare ”ja” i del II, litra C, hvis man har underrådgivere med…

Spørgsmål: Skal det forstås således, at det KUN er hvis man økonomisk baserer sig på underleverandører, at man som totalrådgiver skal svare ”ja” til del II, litra C?

Svar: Nej

Spørgsmål: Eller skal totalrådgiver i del II, litra C også svare ”ja”, hvis man fagligt/teknisk baserer sig på underrådgivere, men ikke er økonomisk afhængig af disse?

Svar: Ja

Rettelse:

Udbudsbetingelserne, side 16 (lige under punktopstillingen), rettes til ”en ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen (fx en underrådgiver) skal i ansøgerens egen ESPD svare ”ja” del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD  for de pågældende enheder/virksomheder”.

Det præciseres at:
Totalrådgiver skal svare ”ja” i del II, litra C, hvis man har underrådgivere med.

Underrådgivere skal altid udfylde del II A og B samt hele del III.

Hertil kommer at:
Underrådgiver skal udfylde del IV B, hvis totalrådgiver økonomisk baserer sig på underrådgiveren.

Underrådgiver skal udfylde del IV C, hvis totalrådgiver teknisk baserer sig på underrådgiveren (f.eks. hvis underrådgiveren bidrager med en eller flere af de maksimalt tre referencer der må vedlægges).

Endvidere gøres opmærksom på:
Senest i forbindelse med kontraktindgåelse skal underrådgiver afgive forpligtende støtteerklæring.

Spørgsmål: I udbudsmaterialet udbedes 3 referencer som ikke må være ældre end tre år. Der står ikke noget om hvor vidt referencerne skal være afsluttede projekter. Kan du be- eller afkræfte om referencerne skal være baseret på projekter som er afsluttede?

Svar: Projekter behøver ikke at være afsluttede, for at kunne bruges som reference. I udbudsmaterialet står at referencerne ikke må være ældre end fem år.

Ifbm. udbud af Marmorgalleriet har jeg spørgsmål til vedlæggelse af referencer.

Denne type opgave er af så særpræget en karakter, at det kan være svært at finde en reference som nærmere beskriver de punkter i beder om, navnlig en fredet bygning, som håndterer konstruktive problemstillinger så som funderings og sætningsproblematikker og problemstillinger vedrørende natursten.

For, at kunne imødekomme ovenstående vil jeg spørge om det er muligt, at vedlægge referencer med flere år på bagen end de max 5 år som angives.

Normalt ville jeg gerne kunne vedlægge referencer indenfor 5 år aht. forældelse, men da denne opgave er så speciel kunne det måske give værdi at kigge på referencer som helt konkret omhandler de konstruktive problemstillinger i en fredet bygning, som skal foregå på Frederiksborg slot.

F.eks. har vi gennemført projekter som indeholder alle ovenstående dele men som er afsluttet i 2010.

Der skal leveres 3 referencer, evt. kunne man for, at imødekomme ovenstående lade en enkelt af de 3 referencer være af ældre dato.

Derfor, mine spørgsmål lyder således:

Spørgsmål: Er det muligt, aht. opgavens særprægede karakter, at vedlægge enkelte eller flere referencer ældre end 5 år. I så fald, hvor gamle må referencerne være?

Svar: Det fastholdes, at referencer, der er ældre end 5 år, ikke vil blive taget i betragtning. Der gøres opmærksom på, at det maksimalt er tre referencer der må vedlægges, der er ikke krav om, at det skal være tre referencer.

Spørgsmål: Der ønskes referencer på fredede bygninger med konstruktive problemstillinger så som funderings og sætningsproblematikker og problemstillinger vedrørende natursten. Er det muligt at vedlægge referencer, der beskriver de konstruktive problemstillinger på en bevaringsværdig bygning. I så fald ønskes der fastsat en bevarings værdi, evt. klasse 1-3?

Svar: Det fastholdes, at referencerne skal angå løsning af restaureringsprojekter i fredede bygninger eller kirker.

Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium.

Spørgsmål: Vedr. pkt. 12. hvor der står at ansøgerne (i flertal) må maksimalt angive 3 referencer: Skal dette forstås sådan, at også underrådgivere må angive 3 referencer, eller er det teamet som helhed, der højst må angive 3 referencer?

Svar: Det er teamet som helhed der højest må angive tre referencer.

Spørgsmål: Linket til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ESPD vejledning på side 15 i 3_Udbudsbetingelser fungerer tilsyneladende ikke. Kan vejledningen fremsendes?

Svar: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har opdateret og flyttet vejledningen. Den er nu at finde på følgende link: https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

Spørgsmål: ESPD, Del II, litra A. Hvis man er totalrådgiver, der baserer sig på underrådgiveres tekniske kapaciteter, skal man da svare ja eller nej til spørgsmålet: ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”?

Svar: Totalrådgiver med underrådgivere skal svare ”nej” til ESPD, Del II, litra A. (konsortier skal svare ja)

Spørgsmål: ESPD, Del II, litra A. Hvis man er underrådgiver, der stiller sine tekniske kapaciteter til rådighed for totalrådgiver, skal man da svare ja eller nej til spørgsmålet: ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”?

Svar: Underrådgivere til en totalrådgiver skal svare ”nej” til ESPD, Del II, litra A. (konsortier skal svare ja)

Spørgsmål: ESPD, Del V. Hvis man er totalrådgiver, der baserer sig på underrådgiveres tekniske kapaciteter, skal man da svare ja eller nej til der første af de to spørgsmål: ”Deres svar?”?

Svar: ESPD, Del V skal ikke udfyldes i forbindelse med dette udbud. Lad de to ”prikker” stå hvor de er.

Ift. nedenstående spørgsmål har I svaret at det er teamet som helhed, der kan angive 3 referencer.

Tidligere spørgsmål: ”Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium. Vedr. pkt. 12. hvor der står at ansøgerne (i flertal) må maksimalt angive 3 referencer: Skal dette forstås sådan, at også underrådgivere må angive 3 referencer, eller er det teamet som helhed, der højst må angive 3 referencer?”

Spørgsmål: Det kan undre os, at der er forskellige svar til de enkelte udbud på det samme spørgsmål, når øvrige udbudsbetingelser er enslydende?

Nedenfor copy/paste fra udbud vedr. tidligere udbud om Fasangården:

”Spørgsmål ang. tidligere udbud om Fasangården: Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med to underrådgivere. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium Vedr. pkt. 12. hvor der står at ansøgerne (i flertal) må maksimalt angive 3 referencer: Skal dette forstås sådan, at også underrådgivere må angive 3 referencer, eller er det teamet som helhed, der højst må angive 3 referencer?

Svar ang. tidligere udbud om Fasangården: Det skal præciseres, at ansøger kan angive maksimalt 3 referencer pr deltagende part, herunder totalrådgiver og underrådgivere). Tilsvarende kan der i givet angives maksimalt 3 referencer for hver deltager i et eventuelt konsortium.”

Jeg er vidende om at spørgefristen er udløbet, men finder det meget relevant og ønskværdigt at få afklaret SLKS generelle holdning.

Svar: Der sker, i forbindelse med hvert enkelt udbud, en konkret vurdering og justering af udbudsbetingelserne, herunder hvad der skal være grundlag for udvælgelse af de bedst egnede ansøgere.

Siden er sidst opdateret: 18.09.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)