Haveudbud 2017

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører et begrænset EU-udbud af 3 delaftaler:

 • Delaftale 1: Havedrift i Frederiksberg Have/Søndermarken
 • Delaftale 2: Havedrift Sorgenfri Slotshave med option 1 og Frilandsmuseet (option 2)
 • Delaftale 3: Skovdrift Fredensborg Slotshave

Hver ansøger kan kun blive prækvalificeret på max. 2 delaftaler.

Der vil blive prækvalificeret max. 5 ansøgere for hver delaftale.

Hver kontrakt vil være gældende fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2022, og den vil kunne forlænges i yderligere 2 x 1 år.

Skriftlige spørgsmål rettes til haveudbud@remove-this.slks.dk

Væsentlige tidsfrister for udbuddet 

 • Mandag 07.08.2017, kl. 12:00: Frist for skriftlige spørgsmål (prækvalifikationsfasen)
 • Fredag  11.08.2017: Svar på skriftlige spørgsmål
 • Fredag 18.08.2017, kl. 12:00: Frist for anmodning om prækvalifikation
 • Onsdag 23.08.2017: Underretning om prækvalifikation samt opfordring til tilbud
 • 28./29.08. og 4.9.2017: Besigtigelser
 • Fredag 08.09.2017, kl. 12:00: Frist for skriftlige spørgsmål
 • Mandag 11.09.2017: Svar på skriftlige spørgsmål
 • Onsdag 27.09.2017, kl. 12:00: Tilbudsfrist.
  Tilbudsåbning:
  Delaftale 3: kl. 12:00
  Delaftale 2: Kl. 12:15
  Delaftale 1: Kl. 12:30
  Tilbudsgiverne er velkomne til at være til stede til åbning af tilbud.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

Spørgsmål og svar og rettelsesblade

Spørgsmål i tilbudsfasen

Fristen for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet i tilbudsfasen udløb den 8. september 2017 kl. 12.00.

OBS. Vær opmærksom på, at nogle af dokumenterne er opdateret den 11. september 2017.

Spørgsmål og svar til de enkelte delaftaler findes her:

Spørgsmål i tilbudsfase, delaftale 1 B Opdateret pr. 18. september 2017

Spørgsmål i prækvalifikationsfasen

Spørgsmål 1:
Serviceattesten; Myndighed; hvilket cvr-nummer skal angives her?

Svar 1:
Her har man mulighed for at vælge en myndighed (Slots- og Kulturstyrelsen, mailadresse: haveudbud@remove-this.slks.dk), som får en digital kopi af serviceattesten.
Vi foretrækker, at I selv får serviceattesten og indsender det sammen med resten af materialet. Derfor bør de felter stå tomme.

Spørgsmål 2:
Der skal i henhold til udbudsbetingelser s. 6 afleveres en underskrevet erklæring om at der ikke er sket væsentlige ændringer af de økonomiske forhold. Er det en erklæring som forefindes i udbudsmaterialet?

Svar 2:
’Erklæring om økonomiske forhold’ er et nyt dokument, som kan hentes under Fælles dokumenter. 

Spørgsmål 3:
Når man søger to delaftaler, ønskes så 1 samlet eller 2 adskilte ansøgninger, herunder 1 eller 2 udfyldte ESPD’er?

Svar 3:
1 samlet ansøgning med 1 udfyldt ESPD.

Spørgsmål 4:
I udbudsbetingelsernes afsnit 9 står ”samt tilbyder den bedste tekniske kapacitet”, hvordan ønskes den tekniske kapacitet dokumenteret i ansøgningen?

Svar 4:
Her bedes om en kort beskrivelse af tilbudsgiverens maskinkapacitet med fokus på miljøvenlige maskiner og redskaber. (El-redskaber, biologiske drivmidler).

Spørgsmål 5:
Er der et maksimum antal for referencer, udover at de skal være fra de seneste 3 år?

Svar 5:
Minimum 5, maksimum 10 relevante referencer.

Spørgsmål 6:
Er det rigtigt forstået, at referencer kan oplyses i ESPD’en, og derefter uddybes i referenceblade vedlagt som bilag? Og at det samme gælder for de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for relevante medarbejdere?

Svar 6:
Referenceblade kan vedlægges eller link til materialet (fx til dropbox / jeres hjemmeside e.l.) indsættes i selve ESPD. Ligeledes ang. medarbejder.

Spørgsmål 7:
I afsnit 7 spørges til ”årlige gennemsnitlige antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere”, menes der her i virksomheden som helhed, eller beskæftiget med have- og skovdrift?

Svar 7:
Medarbejder beskæftiget med have- og skovdrift.

Spørgsmål 8:
Ønskes et separat ESPD for alle eventuelle underentreprenører, eller kun for underentreprenører som ansøger baserer sig på i relation til opfyldelse af enten økonomiske eller teknisk-faglige krav?

Svar 8:
Der skal kun udfyldes ESPD for underentreprenører, hvis ansøgeren baserer sig på underentreprenører i relation til opfyldelse af enten økonomiske eller teknisk-faglige krav.

Hent dokumenter

Siden er sidst opdateret: 20.11.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)