Fællesmagasinet for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet

Totalentrepriseudbud om Fællesmagasinet for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet er nu igangsat. Frist for anmodning om prækvalifikation er fredag den 19. januar 2018.

Slots- og Kulturstyrelsen har fået til opgave at opføre en fælles magasinløs­ning for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. Magasinet skal benyttes til en mere sikker og optimal opbevaring af både biblioteksmateriale og kulturhistoriske genstande.

Projektet udbydes i begrænset udbud med forhandling som totalentreprise med omvendt licitation med en økonomisk ramme på i alt 263 millioner kroner eksklusive moms.

Målet med udbuddet er at etablere et fællesmagasin, som opfylder de projektspecifikke krav til blandt andet byggeri, indeklima og funktioner, og derudover er målet at opføre et magasin, som giver mest mulig kapacitet inden for den fastsatte økonomiske ramme.

Slots- og Kulturstyrelsen søger med dette udbud et totalentrepriseteam, der kan gennemføre projektering og udførelse af byggeriet under opfyldelse af de i udbudsmaterialet angivne rammer for økonomi, kvalitet og tid. Der indgås en samlet totalentreprisekontrakt, der omfatter projektering og udførelse, herunder levering og montering af reol- og opbevaringsløsninger inklusive tekniske hjælpemidler og materiel. Slots- og Kulturstyrelsen indgår en selvstændig aftale om dele af sik­ringsarbejderne i magasinet.

Fællesmagasinet skal placeres inden for et udvalgt projektom­råde på ca. 10 ha, på en på forhånd udpeget byggegrund i Vinge i Frederikssund Kommune. Den endelige grundstørrelse fastsættes efter kontrahering med den vindende totalentreprenør og på baggrund af den kon­krete projektudformning. Der skal laves lokalplan for byggeriet.

Det er planen, at der skal gennemføres forhandlinger med forven­teligt fire prækvalificerede tilbudsgivere. Der er frist for anmodning om prækvalifikation senest fredag den 19. januar 2018 kl. 12.00.

Udbudsbekendtgørelse

Udbuddet er annonceret ved en vejledende forhåndsmeddelelse 7. marts 2017 – ID: 2017/S 049-089158, med berigtigelse af 7. maj 2017 og berigtigelse af 5. september 2017 samt udbudsbekendtgørelse 8. december 2017 – ID: 2017/S 239-495380.

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:495380-2017:TEXT:DA:HTML

Der kan opnås adgang til udbudsmaterialet på www.rib-software.dk, efter at tilbudsgiver har udfyldt og returneret en fortrolighedsaftale. Fortrolighedsaftalen kan rekvireres hos Slots- og Kulturstyrelsen hos projektleder Morten Dam Hansen på e-mail: moh@remove-this.slks.dk. Der gives kun adgang til 1 kontaktperson pr. tilbudsgiver.

Yderligere oplysninger:

Henvendelser vedrørende udbuddet:
Bygherrerådgiver Mie Bøje Rasmussen, Sweco Danmark A/S, tlf. 20 61 69 69, MieBoje.rasmussen@remove-this.sweco.dk 

For projektet i SLKS-regi:
Projektleder Morten Dam Hansen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 92 60 85, moh@remove-this.slks.dk

Siden er sidst opdateret: 13.12.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)