Udbud - Genopretning af Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ

Dette udbud omhandler totalrådgivning vedrørende genopretning af Nordre Sidebygning ved Det Gule Palæ i København.

Nordre Sidebygning blev oprindeligt opført sammen med Schacks Palæ i perioden 1750-57. Senere er bygningen forhøjet med en mezzanin i 1840 og med en bel-etage i forbindelse med sidebygningens tilknytning til Det Gule Palæ omkring 1854. I dag er den primære anvendelse kontorer. Bygningen fremstår med vedligeholdsmæssigt efterslæb, og skal gennemgribende istandsættes. Det er i denne sammenhæng ønsket at etablere bedre tilgængelighed til kontorerne.

Vi håber, at I finder interesse i denne spændende opgave, og vi glæder os til at modtage Jeres ansøgning om prækvalifikation.

Spørgsmål og svar

Vi er som totalrådgiver i team med et ingeniørfirma som underrådgiver. Vi baserer os kun fagligt/teknisk deres kompetencer, og altså IKKE økonomisk.

Spørgsmål: Er det rigtigt forstået, at vi i dette tilfælde som totalrådgiver svarer ”ja” i ESPD del II, litra C (jf. udbudsbetingelserne s. 17 pkt. 10)?

Svar: Ja, det er korrekt. Husk også at medsende ESPD for underrådgiver.

Spørgsmål: Er det også rigtigt forstået, at vi skal medsende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, også selvom vi IKKE er et konsortium, men altså kun baserer os teknisk på en underrådgiver? (jf. udbudsbetingelserne s. 17 nederst og s. 18 øverst)?

Svar: Totalrådgiver skal afgive de oplysninger om finansiel formåen der er beskrevet i udbudsbetingelserne side 17 pkt. 10.

Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

Spørgsmål: Hvis svaret er “ja” i spørgsmål 2, vil dokumentation i form af revisorerklæring vedr. omsætning, egenkapital og resultat før skat for de seneste tre regnskabsår være fyldestgørende?

Svar: I forbindelse med kontraktindgåelse er dokumentation i form af revisorerklæring vedr. omsætning, egenkapital og resultat før skat for de seneste tre regnskabsår fyldestgørende.

Spørgsmål: Jeg har et spørgsmål til selve opgavens udførelse. Skal der bruges både ingeniør, arkitekt og entreprenør, sådan som opgaven er sat i udbud nu?

Svar: Det nuværende udbud er et rådgiverudbud. Der vil senere komme et udbud der omfatter entreprisen/entrepriserne, men det varer lidt endnu.

Spørgsmål: Vedr. Bilag 4. Tidsplan. Tids- og aktivitetsplan starter i 2016, hvor prækvalifikationsfasen ligger i august/september 2016.

Det må bero på en fejl?

Svar: Ja, det er en fejl. 2016 skal rettes til 2017 og 2017 til 2018 - og så fremdeles.

Spørgsmål: Vi søger prækvalifikation som totalrådgiver i et team med en underrådgiver. Vi baserer os fagligt og teknisk på hinanden – IKKE økonomisk. Vi er IKKE et konsortium.

Vedr. pkt. 12. hvor der står at ansøgerne (i flertal) må maksimalt angive 3 referencer: Skal dette forstås sådan, at også underrådgivere må angive 3 referencer, eller er det teamet som helhed, der højst må angive 3 referencer?

Svar: Det er teamet som helhed, der maksimalt må afgive tre referencer.

I forbindelse med ovennævnte prækvalifikation, er vores underrådgivere i tvivl, om de skal levere regnskabstal i espd’en og endvidere ved bilag.

Spørgsmål: Kunne du oplyse om det kun er os som totalrådgiver, der skal aflevere disse – eller om det også er vores underleverandører?

Svar: Underrådgivere skal, i dette udbud, ikke levere regnskabstal. Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver der, til sin tid, skal fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

Spørgsmål: Til vores prækvalifikationsansøgning ang. Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ, vil vi gerne medtage en reference, hvor vi på nuværende tidspunkt ikke må oplyse kontraktens værdi og honorarets størrelse. Vil den reference kunne godkendes?

Svar: Referencen kan godkendes. Det tillades at ikke samtlige af de ønskede informationer ifm. referencer oplyses.  Dog gøres opmærksom på, at det kan have indflydelse på vurderingen af referencen.

Siden er sidst opdateret: 21.11.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)