Restaurering

Restaureringsarbejde på Kronborg Slot. Foto: Thomas Rahbek, Slots- og Kulturstyrelsen.

Restaurering af historiske bygninger og slotte er en Slots- og Kulturstyrelsen’s vigtigste opgaver. Vi bevarer for nutiden og så kommende generationer kan få glæde af vores kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder og restaurerer en række af Danmarks mest markante og vigtigste kulturhistoriske bygninger. Det kræver høj faglig ekspertise at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Projektledelse

Slots- og Kulturstyrelsen varetager projektledelsen af en række store byggeprojekter. Genopførelsen af Frihedsmuseet og projekt Nyt Nyborg Slot er eksempler på nybyggerrier, hvor Slots- og Kulturstyrelsen varetager alle bygherreopgaverne, herunder planlægning, finansiering, afholdelse af arkitektkonkurrence og selve byggeriet m.v.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager i den forbindelse bygherrerollen og kontakt med relevante myndigheder og det politiske system. Under 'projekter' på hjemmesiden er det muligt at læse om en række af styrelsens bygge- og restaureringsopgaver.

Styrelsen gennemfører digitale udbud på alle projekter, hvilket sikrer en sikker og omkostningseffektiv proces for både bygherre og leverandører.

Natursten

Slots- og Kulturstyrelsen har særlige kompetencer indenfor natursten, herunder billedhugger- og stenhuggerarbejder. Natursten er et meget brugt materiale på slottene,  da det let kan formes, så man kan skabe skulpturer, kunstværker og udsmykninger på bygninger.

Arbejdet forgår på en lang række af Slots- og Kulturstyrelsen’s ejendomme, blandt andet Frederiksborg Slot, Amalienborg og Fredensborg Slot. I Fredensborg Slotshave har Slots- og Kulturstyrelsen gennemført et større projekt i Brede Allé, hvilket indebar restaurering og nyhugning af Johannes Wiedewelts skulpturer. Læs mere om projektet.

Slots- og Kulturstyrelsen yder også bygherrerådgivning til eksterne aktører om arbejdet med natursten, herunder indkøb, kvalitetssikring og æstetiske kvalitet.

I forbindelse med restaureringen af KUNSTEN, Museum of Modern Art Aalborg, rådgav Slots- og Kulturstyrelsen fx i forhold til at finde erstatningssten til den oprindelige marmorbeklædning på KUNSTENs udvendige facader. Arbejdet blev afsluttet i efteråret 2015.

Arbejdsmiljø

Slots- og Kulturstyrelsen lægger vægt på at være en ansvarlig og synlig bygherre og vægter arbejdernes sundhed og helbred højt. Slots- og Kulturstyrelsen vedtog i 2015 en arbejdsmiljøpolitik, der indarbejdes i styrelsens udbudsmateriale og vejledninger, ligesom der er ansat en intern arbejdsmiljøkoordinator i styrelsen.

Læs mere om arbejdet, og hent Slots- og Kulturstyrelsens arbejdsmiljøpolitik

Sikring

I forbindelse med restaureringer gennemfører Slots- og Kulturstyrelsen sikring af ejendommene. I forhold til fredede ejendomme gælder der særlige forhold, hvor der ofte kan være udfordringer i forhold til brandsikring. Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører løbende undersøgelser af mulige forbedringer, og søger løsninger som tager højde for bygningens fredningsværdier.

Bygningshistoriske gennemgange

I rapportarkivet er det muligt at læse bygningshistoriske gennemgange for en række af styrelsens ejendomme. Rapporterne udarbejdes typisk i forbindelse med et restaureringsprojekt.

Siden er sidst opdateret: 02.02.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)