Nyt energisparemål

Kulturministeriet med tilhørende institutioner skal reducere energiforbruget med 14 pct. i 2020. Slots- og Kulturstyrelsen styrer og koordinerer denne indsats

Cirkulære

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner af 5. juli 2014 pålægger alle statslige institutioner at reducere energiforbruget med 14 pct. i 2020 i forhold til 2006. Det drejer sig om det samlede forbrug for produktionsenergi, opvarmning, isolering/klima og vand.

Som et led i indsatsen pålægges alle statslige institutioner at få etableret fjernaflæsning og årligt indberette forbruget til en central database.

Slots- og Kulturstyrelsen koordinerer energispareindsatsen

Arbejdet med energieffektivisering i Kulturministeriet styres af ministeriets energikoordinator. En rolle som varetages af Slots- og Kulturstyrelsen's teknik- og energichef.

Energikoordinatoren har ansvar for, at ministerområdet samlet set lever op til bestemmelserne i cirkulæret om en energireduktion på 14 pct., og at institutionerne får den nødvendige sparring.

Kulturministeriets særlige situation

Energioptimering er en særlig udfordring for Kulturministeriets institutioner. Mange af bygningerne er fredede, hvilket stiller særlige krav og rammer til renovering, herunder energioptimering, og derudover skal der tages højde for bygningernes særlige brug (teatre, museer mv.).

Der er dog penge at hente ved de rigtige energiinvesteringer, og der kan derfor være en langsigtet økonomisk gevinst ved at investere de nødvendige ressourcer nu til at gøre arbejdet ordentligt.

På den baggrund har Slots- og Kulturstyrelsen fået ansvaret for energispareindsatsen, dels for at lette institutionernes arbejde, og dels fordi Slots- og Kulturstyrelsen har de tekniske kompetencer til at løfte opgaven.

Det betyder, at Slots- og Kulturstyrelsen står for at opsætte fjernaflæste målere, årligt indberette til EIS samt drive energiscreeningerne og iværksættelse af energisparende tiltag. Det vil selvfølgelig ske i tæt samarbejde med institutionerne, der i sidste ende også beslutter, hvilke tiltag der skal iværksættes, og hvornår det skal ske. Institutionerne finansierer selv målere og gennemførelse af konkrete projekter.

Kulturinstitutioner der er omfattet af cirkulæret (foruden Slots- og Kulturstyrelsen’s egne ejendomme):

 • Kunstakademiets Billedkunstskoler
 • Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
 • Dansk Landbrugsmuseum
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Teater 
 • Danmarks Kunstbibliotek
 • Statens Museum for Kunst
 • Ordrupgård
 • Nationalmuseet
 • Den Hirschsprungske Samling
 • Det Danske Filminstitut
 • Den Danske Filmskole
 • Nota
 • Rytmisk Musikkonservatorium
 • Statens Arkiver
 • Statsbiblioteket
 • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
 • Statens Scenekunstskole
 • Dansk Sprognævn 
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
 • Det Jyske Musikkonservatorium
 • Akademiraadet
 • Statens Værksteder
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Departementet
Siden er sidst opdateret: 09.05.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)