Vedligeholdelse af kulturejendomme

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for bygningsdrift og -vedligeholdelse af en række kulturinstitutioners ejendomme i Danmark. Nedenfor kan du læse om arbejdet og de enkelte ejendomme.

Professionel og effektiv drift og vedligeholdelse

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for varetagelsen af den udvendige bygningsvedligeholdelse, bygningens tekniske basisinstallationer, udearealer og haver på en række store kulturinstitutioners ejendomme. Pr.1. januar 2015 drejer det sig om 10 kulturinstitutioners bygninger med i alt ca. 450.000 m².

"Mere kultur for pengene"

Det indgår som en central del af Slots- og Kulturstyrelsen’s forretningsmodel at analysere og udarbejde strategier, der gennem stordriftsfordele og synergieffekter kan skabe ”mere kultur for pengene” – til gavn for både institutionerne og de besøgende. Slots- og Kulturstyrelsen skal altså fremskaffe besparelser på driften, der kan anvendes til mere kultur, eller, efter aftale med institutionen, geninvesteres i fornyelse og optimering af driftsapparatet.

Bygningerne ejes fortsat af kulturinstitutionerne, som derfor har ansvaret for finansiering af såvel den løbende bygningsdrift, som Slots- og Kulturstyrelsen varetager indenfor en aftalt økonomisk driftsramme, såvel som de omkostninger, der knytter sig til bygningerne, herunder udgifter til energiforbrug, reinvesteringer og fornyelse af nedslidte tekniske anlæg og genopretning af bygningsmassen.  Ud over den daglige drift gennemfører Slots- og Kulturstyrelsen også større byggesager på vegne af institutionen.

Vores mål er at sikre en professionel bygningsdrift bl.a. gennem: 

  • Billigere priser ved effektivisering af indkøb af ydelser til udvendigt bygningsvedligehold, udearealer, havedrift og teknisk drift - og vedligehold.
  • Fokus på projekter med henblik på energioptimering.
  • Udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af ejendomsporteføljen.
  • Standardisering og optimering af arbejdsgange og processer til varetagelse af driftsopgaven.
  • Benchmarking af omkostninger til drift og bygningsvedligehold og energiforbrug.
  • Effektiv økonomistyring med præcise dimensionsangivelse, som danner grundlag for optimering af indkøb og udbud af opgaver.
  • Langsigtet planlægning af vedligeholdsindsatsen.

Alle indsatser drøftes med kulturinstitutionen, som ejer af bygningerne. 

Om styrelsens forretningsmodel

Slots- og Kulturstyrelsen’s forretningsmodel baserer sig på en velkendt og velafprøvet metode og tilgang i forhold til rolle- og ansvarsfordeling, økonomistyring, planlægning, kategorisering, registrering og vurdering af ejendommene.

Der er mellem kulturinstitutionerne og Slots- og Kulturstyrelsen indgået en kontrakt, som beskriver de opgaver, som Slots- og Kulturstyrelsen varetager som driftsoperatør, samt en betalingsmodel og principper for opfølgning. Læs mere i forretningsmodellen her

Siden er sidst opdateret: 10.10.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)