Kulturstatistik

Statistik på Slots- og kulturstyrelsens områder offentliggøres løbende i Statistikbanken (DST).

Find statistik i Statistikbanken:

Hent data under "Kultur og kirke" i Statistikbanken på følgende områder: 

Museer og kulturarv

Her finder du statistik om museer, zoologiske anlæg, botaniske have, arkiver, fredede bygninger og fortidsminder. Eksempelvis museumsbesøg eller den geografiske fordeling af fredede bygninger. 

Biblioteker

Her finder du statistik om folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Eksempelvis den årlige fordeling af udlån og lånere. 

Film, bøger og medier

Her finder du statistik om biografer, film, litteratur, bøger, dagblade, tidsskrifter, radio og tv. Eksempelvis antallet af udgivne bøger på dansk eller annonceomsætningen efter medier. 

Musik og scenekunst

Her finder du statistik om musikskoler, musik og scenekunst. Eksempelvis salg af indspillet musik eller aktiviteter på danske teatre. 

Idræt

Her finder du statistik om idrætsudøvelse, idrættens økonomi og beskæftigelse samt idrættens infrastruktur og ressourcer. Eksempelvis idrætsudøvere fordelt på idrætsgren eller idrætsfaciliteter fordelt på type og område. 

Kulturvaner

Her finder du statistik om børn- og voksnes kulturvaner. Eksempelvis børns tv-forbrug eller voksnes tidsforbrug på udvalgte kulturaktiviteter. 

Kulturlivets økonomi og struktur

Her finder du statistik om økonomiske forhold-, uddannelse-, beskæftigelse- og forskning på kulturområdet. Eksempelvis Kulturministeriets udbetalinger, Kulturiværksætteri og studerende på Kulturministeriets institutioner.  

Folkehøjskoler   (Uddannelse og viden)

Her finder du statistik om kursusdeltagelse på højskolekurser.

Statistik om kulturrelevante brancher som for eksempel beskæftigelse, omsætning, arbejdssteder og uddannelsesniveau findes også i Statistikbanken.

Gå til Statistikbanken.dk
 

Nyheder og publikationer om kulturlivet i Danmark

Danmarks Statistik udsender løbende nyheder og publikationer med udgangspunkt i opdateringer af statistikkerne. 
Læs mere under emnet Kultur og kirke på dst.dk

Årlige kulturrapporter

Kulturstatistikken samles årligt i én større kulturrapport hvori et særligt tema belyses på kulturområdet. Den årlige kulturrapport giver et godt overblik over udviklingen i kulturen i Danmark - både på enkelte kulturområder såvel som tværgående. 
Hent rapporterne på dst.dk

Opdateret 14. januar 2022

Hent kulturstatistik

Hent statistik på forskellige kulturområder i Danmarks Statistiks statistikbank.
Statistikbanken