Danskernes kulturvaner

Kulturministeriet undersøger løbende danskenes kulturvaner på tværs af fagområder og over tid.

Viden om danskenes kulturvaner 2018-2020

Kulturvaneundersøgelsen belyser befolkningens kulturvaner og dækker således flere kulturaktiviteter. Kultur defineres i undersøgelsen i bred forstand og dækker kultur- og medievaner herunder f.eks. koncerter, scenekunst, biograf, litteratur, motion, computerspil og fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen er gennemført bl.a. i 2004 og 2012, og senest i 2018-2020.

Danmarks Statistik har varetaget gennemførelsen af 2018-2020 undersøgelsen, imens tidligere undersøgelser er blevet gennemført af Kulturministeriet.

Undersøgelsens resultater for 2018-2020 kan findes via Danmarks Statistiks statistikbank. Desuden kan der opnås adgang til mikrodata via Danmarks Statistiks forskningsservice (kontakt Danmarks Statistik). Der er ikke udarbejdet en samlet publikation.

Danskernes kulturvaner tilbage i tiden

Danskernes kulturvaner 2012 er udgivet af Kulturministeriet og beskriver danskernes kulturvaner på mange forskellige kulturområder og fremhæver udviklingen og tendenser over tid. Data fra kulturvaneundersøgelsen ligger også tilgængelig i Statistikbanken (DST) og for enkelte kulturområder går statistikken helt tilbage til 1964.

Danskernes Kulturvaner kan for mange af statistikkerne deles op på køn, alder og uddannelse m.v. Nogle mål for danskernes kulturvaner er kommet med tiden - for eksempel antal museumsbesøg, andre mål går langt tilbage.

Opdateret 22. februar 2021