Publikationer

Hent publikationer udgivet af Slots- og Kulturstyrelsen.

29 resultater

Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud

Kulturministeriet har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling undersøgt, hvordan og hvor meget små børn møder...

Børn og unge

29. februar 2016

Scandinavian Library Quarterly 2016:1-2

This particular issue of SLQ is, among other things, about libraries and well-being. As you will see when you read our articles, libraries...

Biblioteker

22. juni 2016

Scandinavian Library Quarterly 2016:3

In this issue we are attempting to look ahead at the professional skills required to perform a library job in the future – Future Library...

Biblioteker

22. september 2016

Folkebiblioteker i tal 2015

Folkebiblioteker i tal 2015 viser udvikling og status på en række af folkebibliotekernes centrale områder. De anvendte tal kommer primært...

Biblioteker

3. oktober 2016

National bruger- og benchmarkundersøgelse på biblioteksområdet 2016

Den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet i 2016 har til formål at give landets folkebiblioteker et enkelt,...

Biblioteker

5. oktober 2016

Media development in Denmark 2016 - summary and discourse

This is the third edition of the Danish Agency for Culture and Palaces' "Report on media development in Denmark, the first of which was...

Medier

16. november 2016

Biblioteker og Musik Perspektiver og Inspirationer

Interessen for musik er stor, og muligheden for at få adgang til mange typer musik er på kort tid blevet større. Færre og færre...

Biblioteker

1. december 2016

Scandinavian Library Quarterly 2016:4

In this, the very last issue of Scandinavian Library Quarterly (SLQ), we are trying to look ahead into the future of libraries. We think it...

Biblioteker

20. december 2016

Åben Skole

Erfaringer og inspiration fra seks samarbejdsprojekter mellem skoler og eksterne læringsmiljøer.

Børn og unge

19. december 2017

Faglig integration af eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud i skolernes undervisningsforløb

En kvalitativ undersøgelse af nationale erfaringer.

Børn og unge, Museer

2. maj 2018