Databaser

Kulturarvsdatabaserne

Kunst Indeks Danmark
Databasen indeholder oplysninger om danske kunstnere samt danske og udenlandske kunstværker på danske museer.

Museernes Samlinger
Databasen er det centrale register over genstande og andet kulturhistorisk dokumentationsmateriale i statslige og statsanerkendte danske museer.

Fredede og bevaringsværdige bygninger
Databasen er det centrale register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark. Den består af en offentlig del, hvor alle kan søge oplysninger, samt en ikke-offentlig del til brug for kommunernes og Slots- og Kulturstyrelsens registrering og sagsbehandling.

Fund og Fortidsminder
Databasen er et nationalt register over fortidsminder, og steder, hvor museerne har gjort arkæologiske fund. Registret indeholder både fortidsminder, som er synlige i landskabet, og fortidsminder, der ligger skjult under jorden, og kun er kendt fra arkæologiske undersøgelser. 

Få uddybende information om Slots- og Kulturstyrelsens kulturarvsdatabaser.

Kunst i offentlige rum 

Voreskunst.dk
Databasen indeholder og formidler kunst som er placeret i offentlige rum og som er støttet af Statens Kunstfond.

Oversættelser

Oversætterdatabasen / Translated titles
Databasen indeholder oversigt over danske litterære titler, som er oversat til andre sprog.

Opdateret 25. marts 2021

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. databaserne? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Driftsinformation

I det nedenstående link, kan du se driftsstatus og systemopdateringer for databaserne: Fund og Fortidsminder, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, Museernes Samlinger samt Kunstindeks Danmark.

Driftsinformation om databaserne