FORMIDLINSORDNINGENS PULJE 3

– dokumentation for anvendelse af formidlingstilskud i sæson 2019/2020

Frist
1. december 2020 kl. 23.59.

Turnéarrangører, der modtager tilskud efter formidlingsordningen pulje 3, skal efter sæsonens afslutning dokumentere at have opført det antal tilskudsberettigede forestillinger, der er givet tilskud til. Endvidere skal det dokumenteres, at tilskuddet primært er anvendt til at nedbringe billetpriser og delvist er anvendt til markedsføring og administration. I tilfælde af at en forestillingsopførelse er aflyst grundet COVID-19, skal følgende endvidere dokumenteres:

  • At turnéforestillingen har været programsat i perioden 11. marts til 8. juni 2020
  • At arrangøren har udbetalt minimum 75% af formidlingstilskuddet til producenten for den/de pågældende forestillinger i form af et bankudskrift

Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan Slots-og Kulturstyrelsen kræve en forholdsmæssig del af tilskuddet tilbagebetalt. Afrapporteringen skal ske på et elektronisk skema (se link nedenfor). 

Afrapporteringsskemaet udfyldes som led i den almindelige udarbejdelse af regnskabet og vedlægges en særlig Erklæring/Revisionserklæring, der godtgør, at oplysninger om afholdte opførelser, udmøntede billetrabatter og midler anvendt til administration og markedsføring er i overensstemmelse med det reviderede regnskab jf. bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr. 1098 af 26/10/2019.

Hvad skal afrapporteringen indeholde?

Du skal anvende det elektroniske afrapporteringsskema og vedhæfte en underskrevet Erklæring/Revisionserklæring. Dette bilag downloades via nedenstående link og udfyldes, inden det vedhæftes i pdf-format til det elektroniske skema.

For hver forestilling skal oplyses producent, titel, indkøbspris (uden moms), antal opførelser og antal solgte billetter med og uden rabat samt antal fribilletter. Aflyste forestillinger og erstatningsforestillinger skal ligeledes oplyses.

Du skal også oplyse det samlede beløb anvendt til rabatter til børn og unge under 25 år, det samlede beløb anvendt til øvrige rabatordninger og oplyse hvor stor en del af tilskuddet (i kr.), der er anvendt til markedsføring og administration. Af statistiske hensyn skal vi endeligt bede dig oplyse antal af billetter formidlet i alt.

Du skal have disse oplysninger parat, inden du går i gang med at udfylde skemaet. Du kan på forhånd orientere dig i skemaets indhold ved at benytte menuen for oven i skemaet.

I tilfælde af at en eller flere forestillinger er aflyst grundet COVID-19, skal der også vedhæftes dokumentation for, at forestillingen har været programlagt i perioden 11. marts til 8. juni 2020 samt dokumentation på udbetaling af 75% af formidlingstilskuddet til producenten i form af faktura fra producent og bankudskrift (print fra fx netbank hvor overførslen er tydeligt markeret).

Find dokumenterne her:

Det elektroniske afrapporteringsskema findes her

Se afrapporteringsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Bilag til ansøgningsskema 2020 formidlingsordningens pulje 3 (xlsx)

Erklæring/Revisorerklæring vedrørende sæson 2019/2020(Word)

Vejledning formidlingsordningens pulje 3 2020 (pdf)

Frist for indsendelse af afrapportering for sæson 2019/2020

1. december 2020 kl. 23.59.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)