FORMIDLINGSORDNINGENS PULJE 2

 - afrapportering for 2019/20

Frist
1. december 2020, kl. 23.59

Teatre, der har modtaget tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 for teatersæson 2019/20 skal senest den 1. december 2020 sende enten et revideret årsregnskab for teatrets samlede drift eller det elektroniske afrapporteringsskema, der er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen, som dokumentation for at formidlingstilskuddet i sæson 2019/20 er anvendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (bekendtgørelse nr. 1098 af 26. oktober 2019).

Hvis teatret vælger at afrapportere for anvendelsen af formidlingstilskuddet som led i sit ordinære årsregnskab, skal der af regnskabet fremgå de samme regnskabsmæssige oplysninger, specifikationer og bilag (der udformes som noter til regnskabet), som indgår i det elektroniske afrapporteringsskema.

Se i revisionsinstruksen hvilke krav der stilles til dokumentationen for anvendelsen af formidlingstilskuddet og hvilke oplysninger, der skal indgå i det reviderede regnskab eller afrapporteringsskema.

Teatrets registrerede eller statsautoriserede revisor skal i det reviderede regnskab eller i tilknytning til afrapporteringsskemaet afgive en erklæring om den udførte revision i relation til formidlingstilskuddet. Revisorerklæringen skal udformes i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens tilsagnsbrev, styrelsens uddybende vejledning vedrørende formidlingsordningens pulje 2 samt styrelsens revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2. Se eksempel for revisorerklæring og for en ledelseserklæring, der ligeledes skal indsendes som led i afrapporteringen.

Find dokumenterne her:

Elektronisk afrapporteringsskema for formidlingstilskud fra pulje 2 i 2019/20

Se afrapporteringsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Eksempel på opstilling af en overordnet billetsalgsspecifikation (skabelon)

Revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2

Eksempel på den uafhængige revisors erklæring samt ledelseserklæring (paradigme)

Uddybende vejledning for formidlingsordningens pulje 2

Frist for indsendelse af afrapportering for sæson 2019/20:
1. december 2020 kl. 23.59


 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)