Driftstilskud på 200.000 kr. eller under

Hvis I har modtaget et driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder  fra Kulturministeriet, skal I afgive en erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet og i overensstemmelse med betingelserne i jeres bevillingsbrev.

Hvad vil det sige at afgive en erklæring om anvendelse af tilskuddet?

Når du afgiver erklæringen, står du med din NemID-signatur inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er ydet til, og at betingelser for tilskuddet, som er fastsat i bevillingsbrevet, er opfyldt. Afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Hvad skal der oplyses i erklæringen?

Erklæringen er en elektronisk blanket, som I finder linket til nederst på denne side. I erklæringen I skal oplyse følgende:

  • CVR-nummer og P-nummer eller CPR-nummer for tilskudsmodtager
  • Tilskudsmodtageres navn
  • År eller sæson for tilskuddet
  • Journalnummer i Kulturstyrelsen
  • Mailadresse
  • Erklæringen skal ved indsendelsen signeres med NemID

Når I har indsendt den elektroniske erklæring, får I automatisk en kvittering for modtagelsen på den mailadresse, I har oplyst i erklæringen.

Stikprøve

I skal være opmærksomme, at Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskudssagerne til stikprøve. Hvis jeres sag udtages til stikprøve, skal I indsende jeres årsregnskab til styrelsen. I vil få besked inden for tre uger efter vi har modtaget jeres erklæring, hvis jeres sag er blevet udtaget til stikprøve.

Gem relevante bilag

I skal huske, at I altid skal gemme de seneste 5 års regnskabsmateriale inkl. bilag, også selvom I ikke skal indsende årsregnskab til Kulturstyrelsen, da Kulturstyrelsen har mulighed for at udbede sig oplysninger om anvendelsen af tilskuddet i den periode.

Erklæring om anvendelse af driftstilskud

Erklæring om anvendelse af driftstilskud - husk at have de ovenstående oplysninger klar

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)