Stikprøve - driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder

Hvis I har modtaget et driftstilskud på 200.000 kr. eller derunder fra Kulturministeriet og fået at vide, at jeres sag er udtaget stikprøve, skal I indsende jeres årsregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen.

Er I en selvejende institution skal årsregnskabet være underskrevet af institutionens ledelse og bestyrelse. Er I en kommunal institution uden selvstændig bestyrelse skal årsregnskabet være underskrevet af den kommunale institutions daglige ledelse. Er I en forening skal årsregnskabet være underskrevet af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal indsendes via en elektronisk blanket, som I finder linket til nederst på denne side. I blanketten skal I oplyse eller vedhæfte følgende:

  • CVR-nummer og P-nummer eller CPR-nummer for tilskudsmodtager
  • Tilskudsmodtageres navn
  • År eller sæson for regnskabet
  • Journalnummer i Kulturstyrelsen
  • Mailadresse
  • Årsregnskab ( skal vedhæftes)

I boksen til højre kan I finde links til driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen samt en læsevejledning til begge.

Hvornår hører I fra os?

Når I har indsendt årsregnskabet, vil I automatisk få en kvittering på den mailadresse I har oplyst i blanketten. Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte og I vil høre fra os senest 3 måneder efter indsendelsesfristens udløb.

Gem relevante bilag

I skal huske, at I altid skal gemme de seneste 5 års regnskabsmateriale inkl. bilag, også selvom I ikke skal indsende årsregnskab til Kulturstyrelsen, da Kulturstyrelsen har mulighed for at udbede sig oplysninger om anvendelsen af tilskuddet i denne periode.

Blanket til indsendelse af årsregnskab

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)