Foreninger, der får driftstilskud over 200.000 kr. til og med 1 mio. kr.

Hvis I er en forening og har modtaget et driftstilskud over 200.000 kr. op til og med 1 mio. kr. fra Kulturministeriet skal I indsende et årsregnskab inkl. en ledelsesberetning senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Vær opmærksom på, at I kun skal indsende årsregnskab til godkendelse hos den tilsynsførende myndighed.

Årsregnskab og ledelsesberetning skal indsendes via en elektronisk blanket, som I finder linket til nederst på denne side. I blanketten skal I oplyse eller vedhæfte følgende:

  • CVR-nummer og P-nummer eller CPR-nummer for tilskudsmodtager
  • Tilskudsmodtageres navn
  • År eller sæson for årsrapport
  • Journalnummer i Kulturstyrelsen
  • Mailadresse
  • Årsrapport bestående af årsregnskab og ledelsesberetning (skal vedhæftes)

Krav til de indsendte bilag

Årsregnskab og ledelsesberetning skal opfylde de krav til udformning, indhold og revision, som er beskrevet i Kulturministeriets driftstilskudsbekendtgørelse. Derudover skal I være opmærksomme på yderligere krav stillet i bevillingsbrevet.

Revisionen skal være udført af en foreningsvalgt revisor, en registreret eller en statsautoriseret revisor.

Husk at årsrapporten skal være underskrevet af hele bestyrelsen, når tilskudsmodtager er en forening.

I boksen til højre kan I finde links til driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen samt en læsevejledning til begge.

Hvornår hører I fra os?

Når I har indsendt blanketten, vil I modtage en kvittering på den mailadresse I har oplyst i blanketten. Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte og I vil høre fra os senest 3 måneder efter indsendelsesfristens udløb.

Gem relevante bilag

I skal huske, at I altid skal gemme de seneste 5 års regnskabsmateriale inkl. bilag, også selvom I ikke skal indsende årsregnskab til Kulturstyrelsen, da Kulturstyrelsen har mulighed for at udbede sig oplysninger om anvendelsen af tilskuddet i denne periode.

Blanket til indsendelse af årsregnskab

Blanket til indsendelse af årsregnskab - husk at have de ovenstående oplysninger klar

Lovgrundlag

Driftstilskudsloven og driftstilskudsbekendtgørelsen gælder for alle, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Loven og bekendtgørelsen indeholder bl.a. en række krav til, hvordan der skal aflægges budget og regnskab.

Læs driftstilskudsloven

Læs driftstilskudsbekendtgørelsen

Hent læsevejledningen til loven og bekendtgørelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)