Afrapportering for Pulje til kompensation til Folkeuniversitetet

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. I kan finde link til relevante elektroniske erklæringer og vejledninger nedenfor. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres:

Kompensation på 100.000 kr. eller derunder

Hvis I har modtaget en kompensation på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende en elektronisk tro- og loveerklæring. I tro- og loveerklæringen skal I oplyse, at regnskabstallene er korrekte samt bekræfte, at kompensationen er anvendt til formålet.

Bemærk, at det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab og beregnes endelig kompensation for tabt deltagerbetaling for Folkeuniversitetet i forbindelse med Covid-19.

Læs vejledningen for kompensation på eller under 100.000 kr. og hent elektronisk erklæring og skema til regnskab

Kompensation på over 100.000 kr. og på højst 500.000 kr.

Hvis I har modtaget en kompensation på over 100.000 kr. og på højst 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er gennemgået og underskrevet af kompensationsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab og beregnes endelig kompensation for tabt deltagerbetaling for Folkeuniversitetet i forbindelse med Covid-19.

Læs vejledningen for kompensation på over 100.000 kr. og på højst 500.000 kr. og hent elektronisk erklæring og skema til regnskab 

Kompensation på mere end 500.000 kr.

Hvis I har modtaget en kompensation på mere end 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med Covid-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab og beregnes endelig kompensation for tabt deltagerbetaling for Folkeuniversitetet i forbindelse med Covid-19.

Læs vejledningen for kompensation på over 500.000 kr. og hent den elektroniske erklæring og skema til regnskab 

Læs bekendtgørelsen

I skal afrapportere efter reglerne i bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 fra Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020 samt bekendtgørelse nr. 994 af 25/6/2020

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)