Aflæg regnskab

Tilskudsmodtagere fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen skal aflægge regnskab. Herunder finder du links til relevante blanketter og vejledning for henholdvis driftstilskud og projekt- og aktivitetstilskud.
Opdateret 05. februar 2021

COVID-19 og afrapportering

Hold dig orienteret om ændringer og tiltage i forhold til afrapportering.
Hent information