Aflæg regnskab

Tilskudsmodtagere fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen skal aflægge regnskab. Herunder finder du links til relevante blanketter og vejledning for henholdvis driftstilskud og projekt- og aktivitetstilskud.
Opdateret 03. september 2020

COVID-19 og afrapportering

Hold dig orienteret om ændringer og tiltage i forhold til afrapportering.
Hent information