Afrapportering

Afrapportering for tilskud eller kompensation på Kulturministeriets område.

Bemærk, at al afrapportering skal indsendes elektronisk.

Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Har du modtaget tilskud/kompensation fra en af vores COVID-19-hjælpepakker, så skal du være opmærksom på, at du skal benytte særlige afrapporteringsskemaer for netop den hjælpepakke, som du har modtaget tilskudet fra. 
Læs mere om afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Afrapportering for almindelige projekt- og aktivitetstilskud

Har du modtaget projekt- eller aktivitetstilskud fra enten Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond eller Kulturministeriets puljer (ikke COVID-19-hjælpepakker), så er det tilskuddets størrelse, der bestemmer, hvordan du skal afrapportere. 
Læs mere om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud

Afrapportering for driftstilskud

Læs mere om afrapportering for driftstilskud

Afrapportering for andre aktiviteter

Læs mere om afrapportering for formidlingsordninger på scenekunstområdet

Afrapportering for bygningsarbejder på fredede bygninger

Når bygningsarbejde er færdigt på en fredet bygning, så skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om afrapportering for bygningsarbejder 

 

Opdateret 28. oktober 2021

Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Samlet oversigt over afrapportering for COVID-19-hjælpepakker.
Gå til oversigt