Radio- og tv-nævnet er klar med udtalelse for de regionale TV 2-virksomheder

15.11.2021
Radio- og tv-nævnet har afgivet sin udtalelse vedrørende de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2020.

Radio- og tv-nævnets udtalelse for de regionale TV 2-virksomheder indeholder en samlet gennemgang af de otte regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser og de krav, som de regionale TV 2-virksomheder skal opfylde. 

Derudover indeholder udtalelsen otte bilag, som i punktform oplister, hvorvidt de respektive regionale TV 2-virksomheder opfylder de særskilte public service-forpligtelser, der fremgår af public service-kontrakterne.

De regionale TV 2-virksomheder

I udtalelsen konkluderer Radio- og tv-nævnet blandt andet følgende:

”På baggrund af sin gennemgang af de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2020 finder Radio- og tv-nævnet, at de otte regionale TV 2-virksomheder opfylder deres respektive public service-kontrakters forpligtelser”

Radio- og tv-nævnet har inden afgivelsen af sine udtalelser vedrørende public service-redegørelserne gennemført en offentlig høring over samtlige public service-mediers redegørelser, herunder de otte regionale TV 2-virksomheders. 

Læs Radio- og tv-nævnets udtalelse vedrørende de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2020 

Læs mere om høringen over public service-redegørelserne for 2020

Yderligere oplysninger

For spørgsmål til Radio- og tv-nævnets udtalelse kan du sende en e-mail til nævnet på rtv@remove-this.slks.dk.  

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 09. december 2021