Nyheder

Slots- og Kulturstyrelsen udsender både nyheder og pressemeddelelser, når der er nyt fra de fagområder, som styrelsen dækker.

Det kan være pressemeddelelser om udviklingen på medieområdet, museernes brugerundersøgelse eller afgørelser om fredninger, men det kan også være interessante nyheder om restaurering af skulpturer, nye oldtidsfund eller spændende tiltag på de kongelige slotte eller i slotshaverne. 

Følg os på Facebook og LinkedIn

Slots- og Kulturstyrelsen har Facebook-siden ”Kultur i Danmark”, hvor vi med billeder, video og nyheder fortæller, hvad styrelsen beskæftiger sig med hver eneste dag. 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på ”Kultur i Danmark”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på LinkedIn

Få nyhederne tilsendt

Abonnér på nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen

401 nyheder på slks.dk

Søg midler fra ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder” nu

Slots- og Kulturstyrelsens ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2022” støtter lokalt forankrede partnerskaber mellem...

Tilskud

1. september 2021

Søg midler til kommunale forsøg om børn og unges deltagelse i kunst og kultur

Initiativet ”Grib engagementet”, der skal give flere børn og unge adgang til og lyst til at udfolde sig inden for blandt andet musik,...

Børn og unge

19. august 2021

Søg om distributionstilskud fra Bladpuljen nu

Det er nu muligt at søge om tilskud fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter i 2021.

Aviser og blade, Medier, Tilskud

30. november 2020

Søg om distributionstilskud fra Bladpuljen nu

Det er nu muligt at søge om tilskud fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter i 2022.

Medier, Tilskud

20. december 2021

Søg om EU-støtte til kulturprojekter

Nu kan man søge om støtte til at skabe netværk, partnerskaber og kulturudvikling på tværs af de europæiske grænser. Der er frist for...

COVID-19, Kunsthåndværk, Musik, Scenekunst

28. juni 2021

Søg om kompensation for tab af annonceindtægter nu

Det er nu muligt for nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020, at søge om kompensation for tab af...

Medier

5. oktober 2020

Søg om tilskud fra Kulturministeriets Forskningspulje

Kulturministeriets Forskningsudvalg åbner for ansøgninger om støtte til små og store forskningsprojekter. Ansøgningsfristen er den 31....

Arkitektur, Biblioteker, Billedkunst, Fortidsminder, Idræt, Kulturarv, Litteratur, Medier, Museer, Musik, Scenekunst, Tilskud

3. februar 2020

Søg om tilskud til etablering og udvikling af skrevne nyhedsmedier

Innovationspuljens anden ansøgningsrunde i 2019 er nu åben. Fristen for ansøgninger er torsdag den 22. august 2019.

Medier

27. juni 2019

Søg om tilskud til folkeoplysningsprojekter nu

Folkeoplysningspuljen på 2 millioner kroner er nu åben for ansøgninger. Der er ansøgningsfrist den 8. december 2021.

Folkehøjskoler, Folkeoplysning, Tilskud

10. november 2021

Søg om tilskud til skrevne nyhedsmedier

Det er nu, man kan søge om tilskud til etablering og udvikling af skrevne nyhedsmedier. Der er frist for ansøgninger den 8. januar 2020.

Medier

4. december 2019
Opdateret 06. december 2021