Nyheder

Slots- og Kulturstyrelsen udsender både nyheder og pressemeddelelser, når der er nyt fra de fagområder, som styrelsen dækker.

Det kan være pressemeddelelser om udviklingen på medieområdet, museernes brugerundersøgelse eller afgørelser om fredninger, men det kan også være interessante nyheder om restaurering af skulpturer, nye oldtidsfund eller spændende tiltag på de kongelige slotte eller i slotshaverne. 

Følg os på Facebook og LinkedIn

Slots- og Kulturstyrelsen har Facebook-siden ”Kultur i Danmark”, hvor vi med billeder, video og nyheder fortæller, hvad styrelsen beskæftiger sig med hver eneste dag. 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på ”Kultur i Danmark”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på LinkedIn

Få nyhederne tilsendt

Abonnér på nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen

413 nyheder på slks.dk

A.P. Møller Fonden udtræder af projektet ”Nyborg Slot – restaurering og nybyggeri”

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har meddelt, at den udtræder af partnerskabet om projektet Nyborg...

Byggeprojekter, Bygningsbevaring, Kulturarv, Slotte og Haver

8. februar 2022

Akuthjælp på vej til truet, arkæologisk kulturarv

Slots- og Kulturstyrelsen og danske museer arbejder sammen om at redde arkæologiske spor og fortidsminder i Danmark, som er i fare for at...

Arkæologi, Kulturarv, Museer

29. april 2021

Amerikansk medieplatform kaster sin kærlighed på SPOT

Når "SPOT Festival 2020" i Aarhus slår dørene op fra den 30. april til den 3. maj, så er den toneangivende, amerikanske medieplatform og...

Børn og unge, Litteratur

22. januar 2020

Ansøgere til kunstneriske sommeraktiviteter er blevet tildelt støtte

Rundt omkring i landet har i alt 1205 projekter i dag fået tilsagn om støtte for sammenlagt 19,4 millioner kroner til at sætte gang i...

Billedkunst, COVID-19, Museer, Musik, Scenekunst, Tilskud

5. august 2020

Ansøgere til kunstneriske sommeraktiviteter har fået tilsagn om støtte

Rundt omkring i landet har i alt 972 projekter i dag fået tilsagn om støtte for sammenlagt 18,65 millioner kroner til at sætte gang i...

COVID-19, Musik, Scenekunst, Tilskud

31. juli 2020

Ansøgningsfristen for den første periode af aktivitetspuljen forlænges til den 9. november

Fristen for ansøgninger til "Aktivitetspulje til kulturaktiviteter", som er afholdt eller planlægges afholdt i perioden fra den 1....

COVID-19, Tilskud

30. oktober 2020

Ansøgningsfristen for den midlertidige kunststøtteordning forlænges

Den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst kan nu søges helt frem indtil d. 8. juli 2020. Dermed er...

Billedkunst, COVID-19, Film, Litteratur, Museer, Musik, Musikdramatik, Scenekunst, Tilskud

4. juni 2020

Bauer Media ApS vinder udbud af FM5-tilladelse

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at udstede tilladelse til Bauer Media ApS til at udøve programvirksomhed på den femte...

Medier

1. juli 2022

Biblioteker får midler til børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 14,2 millioner kroner til projekter, der skal...

Biblioteker, Institutioner, Litteratur, Styrelsen, Tilskud

29. juni 2022

Biblioteker får midler til digital dannelse, børns læsning og bekæmpelse af ”Fake News”

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet er netop blevet tildelt i alt 15 millioner kroner til projekter, der skal...

Biblioteker, Litteratur, Tildelinger, Tilskud

20. december 2021
Opdateret 06. december 2021