Nyheder

Slots- og Kulturstyrelsen udsender både nyheder og pressemeddelelser, når der er nyt fra de fagområder, som styrelsen dækker.

Det kan være pressemeddelelser om udviklingen på medieområdet, museernes brugerundersøgelse eller afgørelser om fredninger, men det kan også være interessante nyheder om restaurering af skulpturer, nye oldtidsfund eller spændende tiltag på de kongelige slotte eller i slotshaverne. 

Følg os på Facebook og LinkedIn

Slots- og Kulturstyrelsen har Facebook-siden ”Kultur i Danmark”, hvor vi med billeder, video og nyheder fortæller, hvad styrelsen beskæftiger sig med hver eneste dag. 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på ”Kultur i Danmark”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på LinkedIn

Få nyhederne tilsendt

Abonnér på nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen

413 nyheder på slks.dk

Endnu flere seniorer bliver nu en del af "Hold Hjernen Frisk"

I alt 17 biblioteker rundt omkring i landet har netop fået tilskud til aktiviteter, der skal inspirere seniorer til at holde hjernen frisk....

Biblioteker

27. november 2020

Nævn er klar med public service-udtalelse for de regionale TV 2-virksomheder

Radio- og tv-nævnet har nu afgivet sin udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2019.

Medier, TV

27. november 2020

Søg om distributionstilskud fra Bladpuljen nu

Det er nu muligt at søge om tilskud fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter i 2021.

Aviser og blade, Medier, Tilskud

30. november 2020

Søg kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Nu kan aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet søge kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter som følge af...

Folkehøjskoler, Folkeoplysning, Idræt

1. december 2020

Søg om tilskud til skrevne nyhedsmedier

Nu kan man søge om tilskud til etablering og udvikling af skrevne nyhedsmedier. Der er frist for ansøgninger den 7. januar 2021.

Medier, Tilskud

4. december 2020

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer 2020 er forsinket

Udbetalinger fra puljen til landsdækkende, almennyttige organisationer 2020 er forsinket. Der arbejdes på at finde en løsning, så...

Tilskud

7. december 2020

Læsø byder på smukke, fredede tanghuse

Slots- og Kulturstyrelsen fredede i efteråret et af Læsøs berømte tanghuse – den firlængede gård "Uldgården". Alt i alt er 12 af Læsøs...

Arkitektur, Bygningsfredning

11. december 2020

Museer skal have bedre fat i de sjældne brugere

Slots og Kulturstyrelsen uddeler 7,6 mio. kr. til museer. 2 mio. kr. går til en ny pulje, der skal styrke museernes relevans for nye...

Museer

15. december 2020

Millioner skal styrke museernes samlinger

I alt 15 museer rundt omkring i landet får nu tildelt i alt 5,2 millioner kroner, så de kan styrke kvaliteten af deres samlinger og sikre,...

Museer, Tilskud

15. december 2020

Kom med på webinar om kunst og kultur i udsatte boligområder

Til foråret afholder Slots- og Kulturstyrelsen fire webinarer om projekter, der har modtaget støtte fra "Pulje til kultur i udsatte...

Idræt, Museer, Musik

16. december 2020
Opdateret 06. december 2021