Nyheder

Slots- og Kulturstyrelsen udsender både nyheder og pressemeddelelser, når der er nyt fra de fagområder, som styrelsen dækker.

Det kan være pressemeddelelser om udviklingen på medieområdet, museernes brugerundersøgelse eller afgørelser om fredninger, men det kan også være interessante nyheder om restaurering af skulpturer, nye oldtidsfund eller spændende tiltag på de kongelige slotte eller i slotshaverne. 

Følg os på Facebook og LinkedIn

Slots- og Kulturstyrelsen har Facebook-siden ”Kultur i Danmark”, hvor vi med billeder, video og nyheder fortæller, hvad styrelsen beskæftiger sig med hver eneste dag. 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på ”Kultur i Danmark”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på LinkedIn

Få nyhederne tilsendt

Abonnér på nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen

397 nyheder på slks.dk

Søg om tilskud til skrevne nyhedsmedier

Nu kan man søge om tilskud til etablering og udvikling af skrevne nyhedsmedier. Der er frist for ansøgninger den 6. januar 2022.

Medier, Tilskud

3. december 2021

Folkebiblioteker over hele landet kan igen søge tilskud til ”Hold Hjernen Frisk” til aktiviteter for seniorer

Folkebiblioteker kan nu søge om tilskud til at igangsætte hjernestimulerende aktiviteter med fokus på mental stimulering, bevægelse og...

Biblioteker, Tilskud

5. oktober 2021

Borgermøde om Nyholm onsdag den 6. oktober

Et forslag om udvidet fredning af Nyholm er i høring i øjeblikket, og Slots- og Kulturstyrelsen inviterer derfor til et borgermøde om det...

Arkitektur, Bygningsbevaring, Bygningsfredning

28. september 2021

4,2 millioner kroner skal skaffe nye brugergrupper ind på museerne

Slots- og Kulturstyrelsen har netop uddelt 4,2 millioner, som skal gøre museerne mere relevante for de danskere, som sjældent besøger dem....

Museer, Tilskud

8. december 2021

Modtag redaktionel produktionsstøtte i 2022

Medienævnet yder også i 2022 produktionsstøtte til nyhedsmedier. Ansøgninger kan indsendes nu og frem til fredag den 1. oktober 2021 kl....

Medier

1. september 2021

Nu træder ny bekendtgørelse om bygningsfredning i kraft

Fremover vil en række ejere af fredede bygninger få mulighed for at udføre ændringer på deres bygninger uden først at søge om tilladelse...

Bygningsfredning, Kulturarv, Lovgivning

18. august 2021

Søg midler til kommunale forsøg om børn og unges deltagelse i kunst og kultur

Initiativet ”Grib engagementet”, der skal give flere børn og unge adgang til og lyst til at udfolde sig inden for blandt andet musik,...

Børn og unge

19. august 2021

COVID-19: Kompensationsordningen for arrangører af større kultur- og idræts arrangementer er forlænget

Nu er det muligt at søge kompensation for tab i forbindelse med aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede arrangementer, som var planlagt...

COVID-19

7. juli 2021

COVID-19: "Light"-udgaven af kompensations-ordningen for faste omkostninger kan nu søges for to nye perioder

Kulturinstitutioner kan nu søge "light"-udgaven af kompensationsordningen for faste omkostninger for to nye perioder. Det drejer sig om den...

COVID-19

1. juli 2021

Folkebiblioteker kan igen søge tilskud til ”Hold Hjernen Frisk”-aktiviteter for landets seniorer

Folkebiblioteker kan igen søge tilskud til at udrulle hjernestimulerende aktiviteter for seniorer i hele landet som en del af projektet...

Biblioteker

8. oktober 2020
Opdateret 06. december 2021