Nyheder

Slots- og Kulturstyrelsen udsender både nyheder og pressemeddelelser, når der er nyt fra de fagområder, som styrelsen dækker.

Det kan være pressemeddelelser om udviklingen på medieområdet, museernes brugerundersøgelse eller afgørelser om fredninger, men det kan også være interessante nyheder om restaurering af skulpturer, nye oldtidsfund eller spændende tiltag på de kongelige slotte eller i slotshaverne. 

Følg os på Facebook

Slots- og Kulturstyrelsen har også Facebook-siden ”Kultur i Danmark”, hvor vi med billeder, video og nyheder fortæller, hvad styrelsen beskæftiger sig med hver eneste dag. 

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på ”Kultur i Danmark”

Få nyhederne tilsendt

Abonnér på nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen

283 resultater

Søg kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Nu kan aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet søge kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter som følge af...

Folkehøjskoler, Folkeoplysning, Idræt

1. december 2020

Søg om tilskud til skrevne nyhedsmedier

Nu kan man søge om tilskud til etablering og udvikling af skrevne nyhedsmedier. Der er frist for ansøgninger den 7. januar 2021.

Medier, Tilskud

4. december 2020

Husk at søge COVID-19-ordningerne før ansøgningsfristen

En række coronarelaterede puljer og kompensationsordninger på Kulturministeriets område har ansøgningsfrist begyndelsen af december. Husk...

COVID-19, Tilskud

7. december 2020

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer 2020 er forsinket

Udbetalinger fra puljen til landsdækkende, almennyttige organisationer 2020 er forsinket. Der arbejdes på at finde en løsning, så...

Tilskud

7. december 2020

Læsø byder på smukke, fredede tanghuse

Slots- og Kulturstyrelsen fredede i efteråret et af Læsøs berømte tanghuse – den firlængede gård "Uldgården". Alt i alt er 12 af Læsøs...

Arkitektur, Bygningsfredning

11. december 2020

Museer skal have bedre fat i de sjældne brugere

Slots og Kulturstyrelsen uddeler 7,6 mio. kr. til museer. 2 mio. kr. går til en ny pulje, der skal styrke museernes relevans for nye...

Museer

15. december 2020

Millioner skal styrke museernes samlinger

I alt 15 museer rundt omkring i landet får nu tildelt i alt 5,2 millioner kroner, så de kan styrke kvaliteten af deres samlinger og sikre,...

Museer, Tilskud

15. december 2020

Nye retningslinjer skal sikre bedre sagsbehandling

Slots- og Kulturstyrelsen er i færd med at udgive en samling af faglige retningslinjer, der skal biddrage til en mere ensartet og...

Bygningsbevaring, Bygningsfredning, Kulturarv, Styrelsen

15. december 2020

Søg pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder

Slots- og Kulturstyrelsens "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2021" åbner i dag og kan søges frem til den 12. februar. Der...

Tilskud

16. december 2020

Kom med på webinar om kunst og kultur i udsatte boligområder

Til foråret afholder Slots- og Kulturstyrelsen fire webinarer om projekter, der har modtaget støtte fra "Pulje til kultur i udsatte...

Idræt, Kommuner, Museer, Musik

16. december 2020