Søg om tilskud fra Bladpuljen nu

Bladpuljen henvender sig til blade og tidsskrifter, som er med til at fremme den demokratiske debat.

Det er nu muligt at søge om tilskud fra Bladpuljen til distribution i 2019. Som ansøger er der i år særligt fem forhold, man skal være opmærksom på, som adskiller sig fra tidligere uddelinger fra puljen.

Det drejer sig om følgende forhold:

  • Beregningen af tilskud i det pågældende år sker på baggrund af antal distribuerede eksemplarer året før. Konkret betyder det, at tilskud for 2019 beregnes på antal distribuerede eksemplarer i 2018.
  • Hvis et tilskud for 2018 har været højere end 100.000 kroner, skal der vedhæftes et underskrevet opgørelsesskema og bilag for distributionsudgifter. Var tilskuddet større end 500.000 kroner, skal der også vedhæftes revisorerklæring. Det betyder, at man skal være opmærksom på at få indhentet revisorerklæring i rette tid inden ansøgningsfristen.
  • Titelbundgrænsen for 2019 udgør 5000 kroner. Det betyder, at hvis det udregnede tilskud til et ellers tilskudsberettiget blad er mindre end 5000 kroner, vil tilskuddet ikke blive udbetalt.
  • Titelloftet for 2019 udgør 750.000 kroner. Det betyder, at hvis det udregnede tilskud til et givet blad udregnes til at være højere end titelloftet, så udbetales den del, der ligger over titelloftet ikke.
  • Den samlede pulje er opskrevet i forhold til tidligere år, hvor den var 20,2 millioner kroner. For tilskudsåret 2019 er puljen på 20,4 millioner kroner.

Bladpuljens Fordelingsudvalg har revurderet og præciseret forståelsen af bekendtgørelsen § 1, stk. 2, nr. 2, således, at tilskud ikke kan ydes, hvis udgivelsen af ugeblade og magasiner – det vil sige publikationer af en hver art – har et kommercielt formål – altså at det primære formål med udgivelsen af bladet er at opnå økonomisk fortjeneste.

Det indebærer, at det er muligt for et professionelt forlag at modtage støtte, hvis udgivelsen af publikationen ikke har et kommercielt formål. Udvalget kan udbede sig supplerende oplysninger i form af eksempelvis regnskaber og vedtægter til brug for sin vurdering. 

Sådan søger man

For at opnå tilskud fra puljen i 2019 skal en ansøgning være sendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest onsdag den 6. februar 2019 kl. 12.00.

Ansøgninger til puljen sker via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Læs mere om Bladpuljen og find ansøgningsskema og vejledning

Yderligere oplysninger:

Bladpuljens Fordelingsudvalgs sekretariat, tlf.: 33 73 33 28, bladpuljen@remove-this.slks.dk

Siden er sidst opdateret: 19.12.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)