Høring over public service-redegørelser 2017 er nu åben

Radio- og tv-nævnet gennemfører nu en høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2017.

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Det fremgår af forretningsordenen, at den offentlige høring skal gennemføres, før nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Det fremgår derudover, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.

Nævnets præcisering
Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Høringsfrist for afgivelse af høringssvar
Høringssvar skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest fredag den 8. juni 2018 kl. 12.00.

Høringssvar kan sendes til: rtv@remove-this.slks.dk

Anfør teksten ”Høring – public service-redegørelser 2017” i emnelinjen og eventuelt den eller de public service-redegørelser høringssvaret vedrører.

Proces efter høringen
Samtlige høringssvar vil efter fristen for afgivelse af høringssvar blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Nævnet udarbejder et høringsnotat med en sammenfatning af, hvilke emner eller områder høringssvarene overordnet set beskæftiger sig med. Høringsnotatet offentliggøres sammen med nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse.

Læs mere om høringen og hent høringsmaterialet

Yderligere oplysninger:
rtv@remove-this.slks.dk

Siden er sidst opdateret: 03.05.2018

Kontakt

Kasper Dalby
33 74 45 11


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)