Høring over ny bekendtgørelse om ikkekommercielt tv

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører frem til den 30. november 2018 kl. 12.00 en høring over udkast til ny bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Det fremgår af Medieaftale for 2019-2023 af den 29. juni 2018, at den gældende lokal-tv-ordning videreføres i aftaleperioden. Det betyder blandt andet, at “lokal-tv-sendemulighederne udbydes efter de hidtil gældende regler, når de nuværende tilladelser udløber i 2019. Dog gøres internetdistribution til et vilkår eller et skønhedskriterium i forbindelse med fremtidige lokal-tv-tilladelser.” 

For at videreføre lokal-tv-ordningen skal der udstedes en ny bekendtgørelse. Herefter kan lokal-tv-sendemulighederne udbydes, og de nye tilladelseshavere vil kunne påbegynde deres programvirksomhed 1. januar 2020.  

Der er lagt op til få ændringer og præciseringer.    

Internetdistribution
Som noget nyt foreslås det at indføre krav om supplerende internetdistribution for alle tilladelseshavere inklusive særordningen. Der er krav om, at programvirksomheden både skal paralleludsendes via internettet og stilles til rådighed ”on demand”. 

Derudover indføres forbud mod at oppebære reklameindtægter på baggrund af internetdistributionen. Der indføres også en pligt til opbevaring af programkopier af internetprogrammerne.

Øvrige justeringer
Begrebet "førstegangsudsendelse" er præciseret. Det samme gælder kravet om, hvem og hvor programmerne skal produceres. Derudover er ordlyden vedrørende public access strømlinet til "borgere fra tilladelsesområdet".

Kriterierne for særordningen er justeret, så den samme ansøgerkreds fortsat kan søge. Endelig udgår afrapporteringen, som fremgår af § 24, stk. 1, i den gældende bekendtgørelse, idet denne er afskaffet.    

Varighed
Det foreslås, at tilladelser udstedes med begyndelse i 2020 og med udløb ved udgangen af 2025.

Høringssvar
Fristen for at afgive høringssvar er fredag den 30. november 2018 kl. 12.00, og høringssvaret skal sendes til e-mailadressen: medi@remove-this.slks.dk

I emnefeltet på e-mailen skal man anføre teksten "Høring - ikkekommerciel lokal-tv-bekendtgørelse".

Yderligere oplysninger
Send spørgsmål til medi@remove-this.slks.dk

Siden er sidst opdateret: 21.11.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)