Søg om tilskud fra Bladpuljen

Det er nu muligt at søge om tilskud til distribution i 2018 fra Bladpuljen. Puljen henvender sig blade og tidsskrifter som er med til at fremme den demokratiske debat, herunder foreningsblade.

Som ansøger er der særligt fem forhold, man skal være opmærksom på i år, som adskiller sig fra tidligere uddelinger fra puljen.

Det drejer sig om følgende forhold:

  • Beregningen af tilskud i det pågældende år sker på baggrund af antal distribuerede eksemplarer året før. Konkret betyder det, at tilskud for 2018 beregnes på antal distribuerede eksemplarer i 2017.
  • Har jeres tilskud for 2017 været højere end 100.000 kr. skal I vedhæfte underskrevet opgørelsesskema og bilag for distributionsudgifter. Var tilskuddet større end 500.000 kr. skal der også vedhæftes revisorerklæring. Det betyder, at du skal være opmærksom på at få indhentet revisorerklæring i rette tid inden ansøgningsfristen.
  • Titelbundgrænsen for 2018 udgør 5000 kr. Det betyder, at hvis det udregnede tilskud til et ellers tilskudsberettiget blad er mindre end 5000 kr. udbetales tilskuddet ikke.
  • Titelloftet for 2018 udgør 750.000 kr. Det betyder, at hvis det udregnede tilskud til et givet blad udregnes til at være højere end titelloftet, så udbetales den del, der ligger over titelloftet ikke.
  • Den samlede pulje er nedskrevet i forhold til tidligere år. For tilskudsåret 2018 er puljen på 20,2 mio. kr.

Dertil har Bladpuljens Fordelingsudvalg revurderet og præciseret forståelsen af bekendtgørelsen § 1, stk. 2, nr. 2, således, at tilskud ikke kan ydes, hvis udgivelsen af ugeblade og magasiner – dvs. publikationer af en hver art – har et kommercielt formål. Altså at det primære formål med udgivelsen af bladet er at opnå økonomisk fortjeneste.

Dette indebærer, at det er muligt for et professionelt forlag at modtage støtte, såfremt udgivelsen af publikationen ikke har et kommercielt formål. Udvalget kan udbede sig supplerende oplysninger i form af regnskaber, vedtægter m.v. til brug for sin vurdering.

Sådan søger du
For at opnå tilskud fra denne pulje i 2017 skal en ansøgning være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 6. februar 2018, kl. 12.00.

Ansøgning sker via elektronisk ansøgningsskema, som findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside på www.slks.dk.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning

Læs mere om Bladpuljen og find ansøgningsskema og vejledning

Yderligere oplysninger:
Bladpuljens Fordelingsudvalgs sekretariat: tlf.: 33 73 33 28, bladpuljen@slks.dk

Siden er sidst opdateret: 19.12.2017

Kontakt


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)