Undersøisk stenalderboplads får bedre beskyttelse

Slots-og Kulturstyrelsen har besluttet at føre skærpet tilsyn med en stenalderboplads i Tybrind Vig. Tilsynet er et fælles projekt mellem Nationalmuseets afdeling for miljøarkæologi og materialeforskning, Langelands Museum og styrelsen.

Når fortidsminder ligger under havets overflade, må man gøre brug af båd. Foto: Svenja Weise.

Stenalderbopladsen i Tybrind Vig ved den vestfynske Lillebæltskyst har gennem længere tid været truet af erosion, hvor sandlag og ålegræs forsvinder, og det kan gøre skade på den undersøiske boplads.

Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen ekstraordinært bevilget 450.000 kroner til at iværksætte et tilsyns- og sikringsprogram, der løber fra 2017 til og med 2019.

Formålet er at beskytte stenalderbopladsen, der kan dateres til Ertebølle-kulturen (5400-3900 f.Kr.) mod ødelæggelser, så den vigtige undersøiske boplads kan bevares for eftertiden.

Arkæolog Torben Malm siger:

”Stenalderbopladsen ved Tybrind Vig har exceptionelt gode bevaringsforhold, og fundene på pladsen fortæller os meget om, hvordan vores forfædre levede. Det er derfor vigtigt at bevare bopladsen, så arkæologer også fremover har mulighed for at afdække dele af vores forhistorie. Med de nye beskyttelsestiltag sikrer vi, at disse vigtige spor af den omkring 7000 år gamle Ertebølle-kultur bliver bevaret i mange år fremover.”

De næste 2½ år vil bopladsen, der er et registreret fortidsminde i "Fund og Fortidsminder", blive beskrevet i detaljer, og dets tilstand vil blive nærmere vurderet, for at afdække de fysiske og biologiske årsager til den erosion, der sker i området. Der vil samtidig blive foretaget undersøgelser af de bevarende gytjelag, som er et særligt fedtet og iltfattigt jordlag, for at indsamle oldsager af organisk materiale, der ligger frit eksponeret og som derfor er særligt udsatte.

Beskyttelse sikrer fremtiden

Stenalderbopladsen i Tybrind Vig blev oprindeligt udgravet i årene 1978 til 88 af en gruppe sportsdykkere fra Fredericia (Marine Arkæologisk Gruppe. MAG) under ledelse af Aarhus Universitet.

Siden har Ertebølle-bopladsen været udsat for erosion og udvaskning, men den har været under løbende opsyn af MAG.

Arkæolog Torben Malm siger:

”Det er vigtigt, at vi får taget hånd om de oldsager, der kræver beskyttelse her og nu, men det er lige så vigtigt, at vi får fundet frem til, hvordan vi bedst muligt beskytter denne vigtige stenalderboplads for eftertiden. Og det er præcis det, som dette projekt skal komme med svarene på.”

Det er Nationalmuseets forskningsprofessor David John Gregory, der har det overordnede ansvar for tilsyns- og sikringsprogrammet af bopladsen, som gennemføres i samarbejde med Langelands Museums arkæolog Otto Uldum og Slots- og Kulturstyrelsen.

Se video fra bopladsen ved Tybrind Vig og læs mere om undersøgelser under vand

Fund og Fortidsminder

Yderligere oplysninger:

Arkæolog Torben Malm, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 52 09, tor@remove-this.slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Siden er sidst opdateret: 13.09.2017


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)