Ni projekter skal give små børn bedre kulturoplevelser

Kulturministeriets pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner giver nu støtte til ni nye projekter.

Foto: Colourbox

Der er godt nyt på vej til ni projekter rundt omkring i Danmark, der snart vil modtage støtte til at give de mindste bedre kulturoplevelser. 

Projekterne har fokus på blandt andet kvalitet, nytænkning, kreativitet og læringsmiljøer og skal fremme ligeværdige partnerskaber og varige samarbejder mellem dagtilbud og lokale kulturinstitutioner. Og så skal projekterne sikre, at små børn rundt omkring i landet møder endnu mere kunst og kultur af høj kvalitet. 

Ved første uddeling blev der uddelt 1,2 millioner kroner, og denne gang uddeler Slots- og Kulturstyrelsen i alt 1,65 millioner kroner. Samlet set har Kulturministeriet afsat i alt tre millioner kroner til at støtte nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner og til afholdelse af en videndelingskonference om projekterne.  

Små børn møder kunst og kultur 
Enhedschef for Museer Ole Winther fra Slots- og Kulturstyrelsen siger:

”Det er spændende, når engagerede pædagoger og pædagogiske ledere sammen med forvaltninger, museer, biblioteker, musik-, billed- og kulturskoler og teatre indgår partnerskaber for at skabe bedre kulturoplevelser for børn i hele landet.  

Det er vigtigt, at vi får sat gang i gode initiativer rundt omkring i Danmark, for den lokale forankring er en forudsætning for, at børnene både under og efter projektet møder kunst og kultur i deres hverdag,” siger Ole Winther og fortsætter:

”Det kræver en langsigtet planlægning, som det for eksempel er tilfældet i Mariagerfjord Kommune, hvor erfaringerne fra partnerskabsprojektet ”Kulturstarter ved fjorden” skal indgå i arbejdet med en ny samlet strategi for samarbejde mellem dagtilbud og kultur-og fritidsområdet.”

Projekter i mange egne af Danmark
Brandts Museum for Kunst og Visuel Kultur og to dagtilbud i Odense går sammen om at bringe tværfaglige kompetencer i spil, skabe lærerige oplevelser og kvalificere børnenes adgang til professionel kunst. 

Det sker blandt andet ved at arbejde med børnenes erfaringsdeling, involvere forældrene og opbygge bedre samarbejdsrelationer mellem pædagoger og museumsformidlere. De to dagtilbud rummer både børn med særlige behov og specifikke udfordringer.

I Frederikshavn vil man udvikle biblioteksrummet, så det bedre understøtter pædagogernes arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier. I det konkrete projekt vil professionelle kunstnere, pædagoger og bibliotekspersonalet eksempelvis transformere biblioteksrummet til et sted for kunstneriske eksperimenter, udvikling og kreativitet, hvor børnene får mulighed for at iagttage, sanse og være aktivt skabende. Aktiviteterne vil udfolde sig indenfor billedkunst, litteratur, scenekunst og film.

I København vil Center for Kunst og Interkultur, Verdenskulturcenteret og syv forskellige dagtilbud indgå partnerskaber for at bruge kunst som pædagogisk strategi i det daglige arbejde med mangfoldighed og flerkulturelle tosprogede børn og deres familier. 

I forbindelse med projektet vil der blive skabt forløb med musik, bevægelse, film, litteratur og billedkunst sammen med professionelle kunstnere med forskellige kulturelle baggrunde. Der vil også blive etableret fysiske såkaldte kunstskabe i dagtilbuddene, der rummer lege, oplevelser og didaktiske udfordringer. 

Fakta om puljen
Uddelingsudvalget består af repræsentanter fra Børnekulturens Netværk og relevante fagpersoner. I udvælgelsen har udvalget lagt vægt på at støtte projekter med fokus på varige samarbejder og gensidig forankring af projekterne. 

Udvalget har også prioriteret mellem forskellige typer projekter, partnerskaber, målgrupper og kunst- og kulturformer. Derudover har udvalget lagt vægt på, at projekterne støtter og videreudvikler arbejdet med at implementere kunst- og kulturelementerne i de pædagogiske læreplanstemaer i små børns hverdag, herunder et fokus på børn i udsatte positioner og forældresamarbejdet.

Kulturministeriet har afsat tre millioner kroner til at støtte nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner. Puljen er en del af Kulturministeriets strategier for børn og unges møde med kunst og kultur og skal understøtte, at små børn møder kunst og kultur i deres hverdag. 

Projekterne løber indtil ultimo 2018, og Slots- og Kulturstyrelsen afholder en videndelingskonference undervejs.

Siden er sidst opdateret: 27.03.2017

Kontakt

Pressetelefon: 22 61 19 95
Anne-Kristine Mortensen
33 73 33 78


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)