Medienævnet uddeler 2. runde innovationsstøtte i 2016

I alt har Medienævnet modtaget 16 ansøgninger. Ud af dem var 7 om etableringsstøtte og 9 om udviklingsstøtte.

Medienævnet uddeler nu anden runde innovationsstøtte i 2016 på 2.241.000 kr. Puljen består af både etableringsstøtte og udviklingsstøtte.
Tre har fået tilsagn hvor af to er en forundersøgelse og 13 afslag. Ved denne runde beror en del af afslagene på, at mediet efter Medienævnets vurdering ikke er et nyhedsmedie i lovens forstand. Derudover er der bl.a. givet afslag begrundet i, at nyhedsmediet efter støtteperiodens udløb ikke vil kunne blive økonomisk selvbærende, at hovedindholdet af projektet kun i mindre grad vedrører et skrevet internetbaseret nyhedsmedie men i højere grad vedrører et lyd- og filmmedie, at egenfinansieringen ikke har opfyldt lovens minimumskrav, at mediet ikke har et indhold, hvor det redaktionelle stof i form af artikler mv., er inden for et bredt emneområde, og at det redaktionelle stof ikke i tilstrækkeligt omfang omhandler samfundsmæssige og politiske temaer, at mediet ikke er et skrevet internetbaseret nyhedsmedie, at mediet ikke har et indhold, hvor mindst en sjettedel af det samlede indhold er selvstændigt journalistisk bearbejdet med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, samt at mediet ikke medvirker til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter.

Medienævnet har vurderet og prioriteret ansøgningerne i henhold til formålet med ordningen og den samlede ramme på 20 millioner kroner årligt.

Såfremt en ansøger har fået afslag udelukker det ikke, at der kan søges igen. Næste frist for at søge til innovationsstøtte er 1. september 2016.

Læs mere om innovationspuljen og se listen over tilskudsmodtagere her.

Siden er sidst opdateret: 04.07.2016

Kontakt

Søren F. Jensen
33 73 33 27


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)