Design og logo

Slots- og Kulturstyrelsen har nogle retningslinjer i forhold til design til tryk og web og brug af styrelsens logoer, som man skal følge.

Designguide

Kontakt grafisk konsulent Thomas Rahbek for spørgsmål vedrørende Slots- og Kulturstyrelsens designguide.

Tlf.: 33 92 62 60

E-mail: trk@remove-this.slks.dk 

Logo

Slots- og Kulturstyrelsens logo må kun benyttes efter forudindgående aftale med styrelsen.

Opdateret 02. november 2021