Klatrebane i Søndermarken

Klatrebane i Søndermarken

Slots- og Kulturstyrelsen har fået dispensation fra fredningsmyndighederne og søger derfor, for en prøveperiode, en lejer til etablering, drift og vedligehold af en klatrebane-prøvestrækning i Søndermarken.Søndermarken er en historisk have, anlagt omkring år 1698 som en del af anlægget omkring Frederiksberg Slot. Haven er siden omlagt til romantisk landskabshave. I dag anvendes haven i høj grad til naturformidling og motion. Søndermarken er åben døgnet rundt.

Dispensationskrav til klatrebanen

Til dispensationen, som Slots- og Kulturstyrelsen har fået til afprøvning af en klatrebane, knytter der sig følgende krav / begrænsninger, som lejer skal være opmærksom på:

 • Der er tale om en forsøgsstrækning i en prøveperiode frem til januar 2022.
 • Der er tale om en forsøgsstrækning i en prøveperiode frem til januar 2022.
 • Der er tale om en klatrebane over maksimalt 5 træer og i mindre skala, der på den pågældende placering ikke må ændre havens udtryk væsentligt, idet Søndermarken er fredet som historisk haveanlæg.
 • Arealet under klatrebanen må ikke afspærres.
 • Skure eller bygninger, der skal understøtte klatrebanen, skal opføres i tilknytning til anden bebyggelse eller udenfor haven.

Udlejningsvilkår:

I forbindelse med etablering og drift af klatrebanen stiller Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) følgende krav:

 • Udformning og designet af klatrebanen skal godkendes af SLKS.
 • Alle forhold vedrørende design, opsætning, drift og nedtagning varetages af lejer.
 • Ved etablering af banen vil der være krav til, hvorledes materialer køres ind i haven, for at undgå skader på tilkørselsarealer.
 • Lejer skal sikre træerne og fremlægge dokumentation for fastgørelsesmetoder til SLKS for godkendelse.
 • Lejer har alt ansvar for sikkerhed omkring klatrebanen, både for dem, der anvender banen og for publikum. Det forventes, at banen alene kan anvendes under tilsyn/hjælper.
 • Lejer skal fremlægge plan for minimering af slid, både omkring og under banen.
 • Lejer skal selv stå for opbevaring af materialer og evt. opførelse af skur til brug herfor.
 • Lejer betaler en leje på kr. 50.000 årligt.
 • Lejen reguleres årligt med nettoprisindeks.
 • Lejer skal månedligt gennemføre eget tilsyn med de anvendte træer og dokumentere dette tilsyn.
 • Lejer skal halvårligt sørge for tilsyn med de berørte træer i området ved en uvildig arborist, og rapporten skal fremsendes til SLKS for godkendelse. Såfremt dette undlades betragtes det som misligholdelse af lejeaftalen. SLKS kan stille krav om midlertidig lukning af banen og remontering, hvis der konstateres skader på træerne, ud over det forventelige.

Ansøgning:

Hvis du er interesseret i at stå for denne opgave og være med til at afprøve muligheden for en klatrebane i Søndermarken, skal du sende en ansøgning til Slots- og kulturstyrelsen, sh@slks.dk, emne: ”Klatrebane” inden d. 1. maj 2019. Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af dig og dine kvalifikationer
 • En skitse med forslag til en klatrebane, der er tilpasset den historiske have, Søndermarken, og med tydelig angivelse af, hvordan banen monteres og fastgøres.
 • En beskrivelse af, hvilke tiltag der gennemføres for at sikre træerne mod skader, og hvilke tiltag, der gennemføres for at sikre arealerne under banen.
 • En beskrivelse af, hvorledes gæster på banen sikres under brug, og hvorledes publikum, der betragter banen sikres.
 • Derudover skal vedlægges en beskrivelse af den daglige drift og tilsyn af banen. 

Der vil for interesserede være besigtigelse af arealet d. 1. april 2019 kl. 10, mødested er Roskildevej 28, 2000 Frederiksberg.

Kriterier for udvælgelse af lejer er følgende:

 • Lejers tidligere erfaring.
 • Projektets udformning.
 • Lejers sikring af de levende træer, så træerne skades mindst muligt.
 • At banens design og udformning kan godkendes af en uvildig arborist.

SLKS vil efter gennemgang af ansøgerne indkalde 2-3 ansøger til interview hvor ansøger endvidere skal redegøre for, hvorledes banen sikres udenfor åbningstid, så ingen uforsætligt kan anvende banen, når der ikke er tilsyn.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte Liv Oustrup, på telefonnr. 33 95 42 00.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)